Psychoanalytisch Woordenboek

Diversiteit – psychoanalytische beschouwingen

De neiging tot splitsing en splijting is van alle tijden. Zij maakt deel uit van het dagelijks leven en laat zich overal zien in mens en maatschappij. De auteurs van dit boek verdiepen zich in de vraag waarom de mensheid eigenlijk zoveel moeite heeft met het verdragen van verschillen, en wat de psychoanalyse ons hierover kan leren.

De vraag welke onbewuste mechanismen kunnen leiden tot onderlinge verwijdering en vijandigheid, wordt belicht vanuit de psychoanalyse, de filosofie, de sociologie en de persoonlijke ervaringen van de auteurs.

In dit boek komen diverse vragen aan bod: waarom heeft de mens zoveel moeite zich te verhouden tot het vreemde? Wat heeft de hedendaagse psychoanalyse te zeggen over variaties in seksuele geaardheid en gender? Met welke uitdagingen krijgt de psychoanalytisch psychotherapeut te maken bij de behandeling van mensen met een migratieachtergrond? Wat zijn de intergenerationele gevolgen van discriminatie? Hoe kan de psychoanalyse bijdragen aan de emotionele doorwerking van innerlijke splijtingen?

Verder op psychoanalytischwoordenboek.nl: