Psychoanalytisch Woordenboek

Het kinderlijk trauma

De psychische effecten van een vroegtijdig kinderlijk trauma zijn ernstig en hebben verstrekkende gevolgen voor de slachtoffers. De psychoanalytische theorie omtrent trauma is complex. Lijdt de patiënt aan de herbeleving van het trauma of is de psychische structuur in die mate getroffen dat de effecten van trauma voortschrijden en herstel bemoeilijken?

Het kinderlijk trauma - boek

De Hongaarse arts Sándor Ferenczi, pionier van de psychoanalyse, formuleerde een briljante theoretische conceptualisatie die beide gezichtspunten verenigde.

Ook vandaag is het kinderlijk trauma brandend actueel en hebben we nood aan een degelijk behandelkader, dat zowel de realiteit van het externe trauma erkent als de uitgebreidheid van de intrapsychische letsels kan vatten.

Christine Franckx is psychiater en kinderpsychiater, psychoanalytica, opleidster en voormalig voorzitster van de Belgische Vereniging voor Psychoanalyse.

Marc Hebbrecht is psychiater en psychoanalyticus, opleider en huidig voorzitter van de Belgische Vereniging voor Psychoanalyse.

Met bijdragen van Thierry Bastin, Anna Bentinck van Schoonheten, Jacques Delaunoy, Jens De Vleminck, Thijs de Wolf, Christine Franckx, Marc Hebbrecht, Mark Kinet, Stephanie Koziej, Isabelle Lafarge, Arlette Lecoq, Ida Lounsky-Benoît Jeannin, Trui Missinne, Nelleke Nicolai, Michel Thys en Catty Vandeskelde.

In dit boek zijn de Nederlandse vertalingen opgenomen van de Franse bijdragen die op de achtste Open Studiedag (2021) van de Belgische Vereniging voor Psychoanalyse over het werk van Ferenczi werden gepresenteerd.

ISBN: 9789463714211

Verder op psychoanalytischwoordenboek.nl: