Psychoanalytisch Woordenboek

Over Ons

Psychoanalytisch Woordenboek richt zich naar Nederlandstalige professionelen (psychoanalytici, psychiaters, psychologen, psychotherapeuten en therapeuten in opleiding) en geïnteresseerden in de psychoanalyse.

De website probeert op laagdrempelige wijze het psychoanalytische gedachtengoed toegankelijk te maken en een brug te slaan tussen de psychoanalytische verenigingen in België en Nederland.

De definities van alle wezenlijke psychoanalytische begrippen, alsmede belangrijke psychoanalytici en hun gedachtengoed, vormen de ruggengraat van deze site. U kan hier echter ook kennismaken met artikels, film- en boekbesprekingen, psychoanalytische evenementen e.d. Sinds 2015 wordt binnen de website ook gebruik gemaakt van verschillende multi media zoals korte “youtube-achtige” filmpjes waarin psychoanalytici geïnterviewd worden over psychoanalytische begrippen.

Welkom op de website van Psychoanalytisch Woordenboek

Sinds april 2011 valt deze website onder de verantwoordelijkheid van de Stichting PsychoanalytischWoordenboek.

Het materiaal wordt voortdurend geactualiseerd en uitgebreid. Momenteel zijn de bijdragen afkomstig van ruim negentig deskundigen op het gebied van de psychoanalyse, de geestelijke gezondheidszorg en psychiatrie, de sociale wetenschappen en de literatuur. Dit aantal neemt met de nieuwe items regelmatig toe. Teksten die niet gesigneerd zijn, werden geschreven door Harry Stroeken. U ontvangt de nieuwsbrief in uw mailbox door u aan te melden via info@psychoanalytischwoordenboek.nl. Wij hebben vooral onze hoop gevestigd op de bezoekers van de site: leest u een lemma dat correctie behoeft, signaleer het. Mist u een lemma, schrijf het. Krijgt een analyticus niet de aandacht die hij of zij verdient, meld het. Alles kunt u insturen via info@psychoanalytischwoordenboek.nl. Doen!

De site is gratis toegankelijk. Wel kunt u, desgewenst een bijdrage storten op rekeningnummer 6036686 ten name van de Stichting PsychoanalytischWoordenboek te Utrecht [IBAN NL88INGB0006036686; BIC: INGBNL2A]. Dat geld zal worden gebruikt om de technische kosten van de site te bestrijden. Alle medewerkers leveren hun bijdragen voor niets, geheel gratis. Met de belastingdienst is geregeld dat giften aan deze website aftrekbaar zijn van de belastingen [ANBI erkenning].

MEDEWERKERS

Stichtingsbestuur: Ad Bolhuis [ABo] (voorzitter en coördinator), Pieter Vercaeren, Philip Koster enJens De Vleminck.

Auteurs:

De personalia in de lijst zijn gesorteerd op volgorde van initiaal. Het psychoanalytisch woordenboek kan niet instaan voor het updaten van de gegevens van medewerkers die hebben bijgedragen. Mocht u uw gegevens willen wijzigen dan kunt u zich richten tot info@psychoanalytischwoordenboek.nl

AB  A. Berkouwer †, psycholoog

Anton Y. Berkouwer (1932-2003) was psycholoog-psychoanalyticus. Hij schreef het Handboek de psychoanalytische setting – Anatomie van een plek(2004, Uitgeverij Boom, Amsterdam).

ABo  A. Bolhuis
Ad Bolhuis is huisarts-supervisor en psychoanalyticus i.o., vrijgevestigd in Amsterdam-Noord.

ABvS  Mw. A. Bentinck van Schoonheten
Anna Bentinck van Schoonheten is zelfstandig gevestigd psychoanalytica te Amsterdam en biograaf van Karl Abraham.

AdB  Mw. A. de Boer, klinisch psychologe
Ada de Boer volgde opleidingen en workshops hypnotherapie, Psychosynthese en Familie-opstellingen. Als dromendeskundige is zij verbonden aan Psychologie Magazine en zij is Docente Jaartraining Droomcoach. Ze is auteur van o.a. Dromen (Spectrum, 2008), Mijn droomwereld (Spectrum, 2009),Kleuren in dromen (Lemniscaat, 1996) en voor kinderen Suske en Wiske – Het grote dromenboek (Standaard, Antwerpen, 2001). www.droomnet.nl –adadeboer@gmail.com

AL  A. Ladan, psychiater
Antonie Ladan, psychiater- psychoanalyticus. Hij is opleider bij de Nederlandse Vereniging voor Psychoanalyse, het Nederlands Psychoanalytisch Genootschap en de Nederlandse Vereniging voor Psychoanalytische Psychotherapie. Tot 2003 was hij stafmedewerker Nederlands Psychoanalytisch Instituut en is zelfstandig gevestigd te Zeist. Recente publicaties zijn: Walking heads. On the secret fantasy of being an exception(2005); De analyticus als desillusionist (2007); De echte dood (2008).

AM  Prof. dr. A.W.M. Mooij, zenuwarts
Antoine Mooij (1944) studeerde geneeskunde en filosofie en is laatstelijk hoogleraar psychiatrische aspecten van de rechtspraktijk aan de Universiteit Utrecht. Hij schreef over Lacan en over de filosofische grondslagen van psychoanalyse, psychiatrie en recht.

AS  Dr. A. Stufkens, psycholoog
Dr. A. Stufkens, psychoanalyticus en klinisch psycholoog, is opleider bij NVPA, NPG en NVPP, en werkzaam in eigen praktijk te Bilthoven. Hij publiceerde over theoretische en klinische aspecten van de psychoanalyse en de psychotherapie.

AvB  Mw. A.J.M. van Blokland
Ans van Blokland, psychoanalytica, psychotherapeut en klinisch psycholoog, is opleider bij het Nederlands Psychoanalytisch Genootschap en de Nederlandse Vereniging voor Psychoanalytische Psychotherapie en werkzaam in de eigen praktijk. Zij publiceerde over migratie en psychoanalyse. Zij is lid van de redactie van het Tijdschrift voor Psychoanalyse.

AvE A. van Engelen, psychiater-psychoanalyticus
Ary van Engelen was verbonden aan de afdeling kinderpsychiatrie van de Universiteit van Amsterdam onder mevrouw Frijling-Schreuder, later De Levita, waar hij op de afdeling kindergeneeskunde consultatief werk verrichtte. Daarnaast werkte hij freelance voor het IMP Amsterdam, voor individuele en groepstherapie. In 1989 verhuisde hij in het kader van het spreidingsbeleid naar Friesland en was werkzaam bij de GGZ Friesland. Op 60-jarige leeftijd ging hij in 2003 met vervroegd pensioen, maar zette de psychotherapeutische praktijk aan huis voort. Zijn speciale interessegebied is de beoefening van Afro-Amerikaanse muziek. Conflicten die hij overal is tegengekomen probeert hij in de muziek innerlijk te neutraliseren tot ‘contrasten’.

AvH  Mw. A. van Hees
Annelies van Hees was tot haar pensionering werkzaam als Universitair Hoofddocent Scandinavische Letterkunde. Zij houdt zich onder andere bezig met de psychoanalytische benadering van literatuur.

AVP  Mw. A. Verheugt-Pleiter, psycholoog
Annelies Verheugt-Pleiter (J.E.) is klinisch psycholoog, psychotherapeut en psychoanalyticus voor kinderen en volwassenen. Zij is werkzaam in eigen praktijk te Amsterdam. Ze heeft een project geleid over Mentalization-Based kinderpsychotherapie dat geresulteerd heeft in de publicatie:Mentalizing in child therapy; guidelines for Clinical Practitioners (Ed. Verheugt, Zevalkink & Schmeets) 2008 Karnac Books. Ze heeft verschillende boeken over psychoanalytische onderwerpen (mede) geredigeerd zoalsPsychoanalyse anno nu (2006) Meppel: van Gorcum.

AvW  Mw. dr. A. van Waning, psychiater
Dr. Adeline van Waning heeft lange tijd gewerkt als psychiater-psychotherapeut en psychoanalytica, zowel met volwassenen als kinderen. Zij was o.a. verbonden aan de Universiteit van Amsterdam, NPI en werkzaam in eigen praktijk. Zij is betrokken bij onderzoek in neuroscience, science of mind’, dat ook meditatie en mindfulness omvat, en schilderend. Haar publicaties handelen met name over psychoanalyse, psychotherapie met migranten en vluchtelingen, interculturele aspecten; psychotherapie, acting out en spel; psychotherapie, maatschappij, conflicthantering.

BS  Dr. J.N. Schreuder, psychiater-psychoanalyticus (NPG / IPA)
Bas Schreuder is voorzitter Raad van Bestuur GGz Centraal, lid College Geneeskundige Specialismen, KNMG, bestuurslid College voor de Beroepen en Opleidingen in de Gezondheidszorg en Voorzitter Commissie Kwaliteitsvisitatie Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie.

CdJ  Prof. Dr. C. de Jong
Cor de Jong (1950) opgeleid als arts en psychotherapeut, is werkzaam geweest als huisarts. Hij werkt nu ruim 30 jaar in de psychiatrie en de verslavingszorg. Hij is hoogleraar Verslaving en Verslavingszorg met als specifiek aandachtspunt chroniciteit van verslaving, verbonden aan de Radboud Universiteit Nijmegen, wetenschappelijk directeur Nijmegen Institute for Scientist-Practitioners in Addiction (NISPA) en hoofdopleider van de verslavingsartsen in Nederland (Master in Addiction Medicine).

CF  Mw. Chr. Franckx
Christine Franckx is kinderpsychiater, psychoanalytica en lid van de opleidingscommissie Belgische Vereniging voor Psychoanalyse. Ze is werkzaam in privépraktijk en AZ Nikolaas, Dienst Kinder-en jeugdpsychiatrie, Infantpsychiatrie. Zij publiceert hoofdzakelijk op het gebied van psychoanalytische kindertherapie en infant mental health.

CN  Dr. C.P. Nuijten, literatuurwetenschapper

DB  Dr. D. Becker, internist/psychoanalyticus
Dr. Dieter Becker (geb. 1935 in Worms, Duitsland) is internist – gespecialiseerd in psychosomatiek – en psychoanalyticus, vrij gevestigd in Frankfurt am Main. Hij vertaalt psychoanalytische literatuur uit het Amerikaans en Nederlands.

DiHo  Mw. Drs. D. Hoogstrate
Drs. Dianne Hoogstrate (1968) is cultuurfilosoof en directeur/eigenaar van Hoogstrate CV, bureau voor training en coaching.
– Vicevoorzitter van de raad voor de cultuur Zeeland.
– Lid van de raad van toezicht van het Zeeuws Museum.
– Jurylid Keizer Karelprijs, Provincie Oost-Vlaanderen 2009-2010.
Poëzie, literatuur en film, al dan niet in relatie tot psychoanalyse en filosofie hebben haar grootste belangstelling. info@hoogstrate.eu

DN  Prof. Dr. D. Nobus, psycholoog
Dany Nobus is gewoon hoogleraar Psychologie en Psychoanalyse aan Brunel University, Londen, waar hij tevens decaan is van de Faculteit Sociale Wetenschappen. Hij is de auteur van Jacques Lacan and the freudian practice of psychoanalysis (2000) en (met Malcolm Quinn) van Knowing nothing, staying stupid: Elements for a psychoanalytic epistemology (2005), naast tal van artikelen over de geschiedenis, theorie en praktijk van de psychoanalyse.

EdK  Drs. E. de Klerk †
Eddy de Klerk (1936-2010) was klinisch psycholoog en psychoanalyticus, zelfstandig gevestigd te Amstelveen.

EG  Mw. dr. E. Greven, psycholoog
Dr. Elsbeth Greven (1965) is psycholoog. Zij was als uitgever bij Uitgeverij Boom verantwoordelijk voor de disciplines psychoanalyse, psychologie, theologie, psychiatrie en filosofie. Zij heeft o.a. het werk van Sigmund Freud (Werken) uitgegeven. Haar interesse is gelegen op het terrein van de editiewetenschap en de publicatiegeschiedenis van de (Nederlandse) psychoanalyse (Zie Freud uitgeven, Uitgeverij Boom, 2006). In 2010 richtte zij een eigen uitgeverij op, Uitgeverij Sjibbolet, waar zij ook psychoanalytisch materiaal uitgeeft (zie www.uitgeverijsjibbolet.nl). Tevens verricht zij psychoanalytische psychotherapie te Amsterdam. Zij is participant en in opleiding tot psychoanalyticus bij de Belgische School voor Psychoanalyse-Ecole Belge de Psychanalyse.

FdV  F. De Volder, psycholoog
Drs. F. De Volder is klinisch psycholoog, psychotherapeut en psychoanalyticus, werkzaam in eigen praktijk te Soest.

FK Mw. F. Kwee
Famke Kwee studeerde politicologie en hield zich bezig met organisatieontwikkeling, maakte een overstap en is sinds 2000 werkzaam als psychotherapeut en psychoanalytica, thans vrijgevestigd te Rotterdam.

FrH  Dr. F. Hermans
Dr. Frank Hermans is socioloog. Hij is verbonden aan de Hogeschool Arnhem/Nijmegen als opleider/trainer bij de faculteit Gezondheid, Gedrag en Maatschappij. Hij publiceerde onder andere Op zoek naar bescherming (2005). In 2010 is hij gepromoveerd aan de Universiteit van Amsterdam op Trauma en beschaving. Een historisch-sociologisch onderzoek naar de opkomst en verbreiding van de zorg voor slachtoffers van schokkende gebeurtenissen (Laren, uitgeverij Verbum). In deze studie worden de reacties op schokkende gebeurtenissen – internationaal vanaf 1850 en nationaal vanaf 1945 – geplaatst in een ontwikkelingsperspectief en geïnterpreteerd met behulp van de civilisatietheorie van Norbert Elias.franciscushermans@gmail.com

FS  Dr. F. Schalkwijk
Frans Schalkwijk is werkzaam in eigen praktijk als psychotherapeut/psychoanalyticus en als forensisch rapporteur. Hij is opleider bij de Nederlandse Vereniging voor Psychoanalyse en lid van de Nederlandse Vereniging voor Psychoanalytische Psychotherapie. Schalkwijk publiceerde artikelen en boeken op zowel populair- wetenschappelijk als op professioneel niveau. Recente voorbeelden daarvan zijn Dit is psychoanalyse. Een inleiding tot de geschiedenis, theorie en praktijk van de psychoanalyseen Emoties bij jongeren. Theorie en diagnostiek van het geweten (beide bij Uitgeverij Boom). Zijn interesse gaat in het bijzonder uit naar narcisme, schaamte en schuld.

GB  Mw. Dr. G.F. Bögels
Gertie Bögels, psychiater/psychoanalytica, is werkzaam in eigen praktijk als erkend opleider/supervisor bij de Nederlandse Vereniging voor Psychoanalyse, het Nederlands Psychoanalytisch Genootschap en de Nederlandse Vereniging voor Psychoanalytische Psychotherapie. Zij promoveerde in 1992 aan de Universiteit van Amsterdam. Zij maakt deel uit van de redactie van het Tijdschrift voor Psychoanalyse.

GD  G.C.J.W. Dirks, psycholoog
G.C.W.J. Dirks voert de psychoanalytische praktijk niet meer uit.

GV  Mw. G. Veen
Gerdine Veen is psychotherapeut en psychoanalyticus, werkzaam in eigen praktijk te Amsterdam. Zij is opgeleid bij het Nederlands Psychoanalytisch Genootschap en is daaraan nu verbonden als opleider en docent.

GZ  Prof. dr. G.J. Zwanikken, zenuwarts

Prof.dr. G.J. Zwanikken is zenuwarts-psychoanalyticus, emeritus hoogleraar psychiatrie van de St. Radboud Universiteit, Nijmegen. Daarvoor was hij o.a. geneesheer-directeur van het psychiatrisch ziekenhuis Voorburg in Vught.

HaS  Mw. Prof. Dr. H. Stouten
Hanna Stouten ( 1937) studeerde Nederlands en promoveerde in 1982 op W.A. Ockerse (1760-1826), leven en werk. Zij gaf van 1976 tot 1989 colleges 18e eeuw aan het Instituut voor Neerlandistiek van de UvA, en was van 1989 tot 2004 hoogleraar Nederlandse letterkunde aan de Sorbonne- Paris IV. letterkunde aan de Sorbonne- Paris IV.

HdM  H. de Meij
Henk de Meij is psychoanalyticus in zelfstandige praktijk in Amstelveen. Hij is lid en opleider van de Nederlandse Psychoanalytische Groep.

HH  Prof. dr. H. Hillenaar, romanist/literatuurwetenschapper
Henk Hillenaar, emeritus hoogleraar Franse letteren aan de Universiteit van Groningen, publiceerde veel over literatuur en psychoanalyse. Samen met Walter Schönau: Tekst en Psyche, verschenen bij Uitgeverij Boom in 2004; Michael Davidson & Henk Hillenaar: Schubert and Mayrhofer. Londen: Kahn & Averill 2008.

HS  Prof.dr. H.P.J. Stroeken, psycholoog-psychoanalyticus
Harry Stroeken is psycholoog-psychoanalyticus en zelfstandig gevestigd als psychoanalytisch psychotherapeut te Utrecht. Hij was tot zijn pensionering bijzonder hoogleraar te Leiden. Hij publiceerde bij Uitgeverij Boom o.a.Kleine psychologie van het gesprek (2000) en Dromen – Brein en betekenis(2005)Hij schreef alle niet-gesigneerde lemma’s op deze site (www.psychoanalytischwoordenboek.nl). De lemma’s staan bijna allemaal in de derde druk van zijn Psychoanalytisch Woordenboek (Boom, 2008). Deze site is vanuit dat boek ontwikkeld.

HT  Mw. H. Terwijn, psycholoog
Heleen J. Terwijn is psycholoog/psychotherapeut. Als psycholoog specialiseerde ze in emotietheorie, met een afstudeerscriptie over schaamte. Als therapeut behandelt zij onder andere mensen met posttraumatische stressstoornissen. In 1998 richtte zij IMC Weekendschool op, een school voor aanvullend onderwijs voor jongeren in achterstandswijken in de grote steden van Nederland. Er zijn nu negen IMC Weekendscholen, particulier gefinancierd, waar jongeren gesteund worden bij het verbreden van hun perspectieven, het versterken van hun zelfvertrouwen en het vinden van aansluiting bij de mainstream samenleving (www.imcweekendschool.nl). Terwijn doet onder andere onderzoek naar werkzame factoren in de weekendschool en vergelijkbare projecten in de VS en Europa.

HvdG  H. van der Gaag
Harm van der Gaag (1967) studeerde filosofie in Utrecht en opende in 2004 in dezelfde stad filosofische praktijk Denk dieper (http://filosofische-praktijk-denk-dieper.nl/). Zijn werkwijze, die hij onderwijst aan de Internationale School voor Wijsbegeerte (ISVW) en uiteenzet in het boek Wie het niet weet, mag het zeggen (2013), kenmerkt zich door de gerichtheid op de vraag, niet op het antwoord, en de kritische verwerking van psychoanalytische inzichten en technieken.

HW  Dr. J. Wilschut, psychiater-( groeps) psychotherapeut
Hans Wilschut studeerde geneeskunde en filosofie. Hij is werkzaam binnen GGz Meerkanten als hoofd van een afdeling voor ambulante behandeling in Barneveld. Hij deed promotieonderzoek naar het werk van E.A.D.E. Carp.

IF  Mw. Dr. I. Freud
Iki Freud is psycholoog-psychoanalyticus van kinderen, adolescenten en volwassenen. Promotie: Het sadomasochisme: Proust en Freud, Arbeiderspers, 1977.

JCa  Dr. J. Cambien, psychiater
Jan Cambien (1951) studeerde geneeskunde, filosofie en psychologie te Leuven. Hij specialiseerde in de psychiatrie in het UC Kortenberg en in Londen, in de Tavistock Clinic. Hij is lid en gewezen voorzitter van de Belgische School voor Psychoanalyse. Hij werkt als psychiater in het centrum geestelijke gezondheidszorg Andante te Antwerpen en als psychoanalyticus in privépraktijk in Leuven.

JCo  Prof. dr. J. Corveleyn, psycholoog
Jozef Corveleyn is gewoon hoogleraar in de psychologie aan de Katholieke Universiteit Leuven en deeltijds hoogleraar aan de Vrije Universiteit te Amsterdam. Hij is klinisch psycholoog en psychoanalyticus (Belgische School voor Psychoanalyse) en doceert over psychoanalytische psychologie, psychotherapie en (klinische) godsdienstpsychologie. Samen met doctorandi en vaste medewerkers van de researchgroep waartoe hij behoort in Leuven en Amsterdam doet hij onderzoek over diverse thema’s in verband met stemmingsstoornissen, over de morele emoties schuld en schaamte in relatie tot persoonlijkheidsdimensies en -stoornissen en in relatie tot religieuze gezindheid en over gehechtheid en generatiearmoede.

JB  Mw. J. Brogtrop
Janneke Brogtrop is klinisch psycholoog en psychoanalytisch psychotherapeut. Zij is werkzaam in eigen praktijk te Amsterdam. Zij is lid, supervisor en leertherapeut van de Nederlandse Vereniging voor Psychoanalytische Psychotherapie en lid en supervisor van TFP Nederland en van ISTFP.

JD  Prof. dr. J. Derksen, psycholoog
Prof. Dr. J.J.L. Derksen (1953) studeerde na de middelbare school af aan de School voor de Journalistiek te Utrecht. Vervolgens studeerde hij psychologie en sociologie aan de Universiteit van Nijmegen. In 1978 studeerde hij af in de klinische psychologie. In 1983 promoveerde hij op een studie naar indicatiestelling voor psychotherapie. Sinds die tijd werkt hij half time aan de Sectie Klinische Psychologie van de Nijmeegse universiteit, momenteel in de functie van Universitair Hoofddocent Psychodiagnostiek. Hij is BIG geregistreerd klinisch psycholoog. Hij is hoofddocent voor diverse landelijke opleidingscentra (SPON Nijmegen, RINO Zuid, RINO Noord) voor de gezondheidszorg psycholoog en de klinisch psycholoog. Met name doceert hij hier psychodiagnostiek en psychoanalytische psychotherapie. Hij gaf ook jaren les in een specialistische cursus psychopathologie en psychodiagnostiek voor forensisch psychologen. Hij is beëdigd als vast gerechtelijk deskundige.
Naast zijn universitaire werk is hij in 1978 een praktijk gestart in de eerstelijns gezondheidszorg. In deze gecombineerde eerstelijns en psychotherapiepraktijk werken momenteel een vijftiental collega’s. Voorts heeft hij een postdoctoraal opleidingscentrum opgericht en een uitgeverij voor psychologische testmaterialen. Sinds 1998 is hij werkzaam aan de Vrije Universiteit van Brussel en doceert hier psychodynamische psychotherapie. Momenteel is hij hier gewoon hoogleraar.
In zijn opleiding tot psychotherapeut heeft hij zowel een cognitief-gedragstherapeutische als een (klassieke) psychoanalytische opleiding gehad. Hij is lid en supervisor van de Nederlandse Verenging voor Psychoanalytische Psychotherapie. Hij is supervisor psychodiagnostiek van het NIP.
In zijn wetenschappelijk werk heeft hij zich jarenlang bezig gehouden met persoonlijkheidsstoornissen en publiceerde hierover nationaal en internationaal. Hetzelfde geldt voor diverse psychologische tests zoals de MMPI-2, de MMPI-A en de Bar-On Eq-i. Over deze onderwerpen geeft hij wereldwijd lezingen en workshops.
Over de diverse klinische psychologische onderwerpen publiceerde hij alleen of in samenwerking met anderen meer dan 30 boeken en meer dan 200 artikelen. Voorts publiceerde hij enkele jaren lang columns over het klinisch psychologisch praktijkwerk in dagblad De Gelderlander. Voor NRC Handelsblad schrijft hij met enige regelmaat bijdragen b.v. recentelijk over narcistische stoornissen die bij topmanagers en toppolitici voorkomen.
Recentelijk was hij de medeoprichter van het Centrum voor Psychodiagnostiek. Hierin werken ervaren psychiaters en klinische psychologen samen op het terrein van de psychodiagnostiek in het forensische veld.
Recent boek: Zijn we wel narcistisch genoeg? Over het ontstaan van onze lentecultuur als gevolg van gewijzigde vroegkinderlijke condities, Nijmegen: PEN Tests Publisher, 2007. Isbn: 9789080570641.

JDe  J. Dehing
Jef Dehing is psychiater en jungiaans psychoanalyticus te Brussel.

JE  Johan W. Eland
Johan W. Eland (1952) is eigenaar van Antiquariaat Lilith in Den Bosch en beheerder van de Hypnosebibliotheek. Hij werkt aan een biografie van hypnose- en psychoanalysepionier Albert Willem van Renterghem (1845-1939) ( lilith@home.nl).

JF  J. Feyaerts
Jasper Feyaerts studeerde in Gent af in psychologie en studeerde filosofie in Leuven. Hij werkte daarna in het psychiatrisch ziekenhuis Bethaniën te Zoersel, in de psychosezorg. Momenteel is hij aio in de vakgroep psychoanalyse (universiteit Gent) en bereidt een proefschrift voor over het onderwerp: Lacan & Merleau-Ponty over de psychotische ervaring/moderniteit, fenomenologie en psychoanalyse.

JJD  J. Drenth, arts-seksuoloog-NVVS
Jelto Drenth is sinds mei 2011 gepensioneerd. Hij heeft vanaf zijn artsexamen (1972) gewerkt in het seksuologieteam van de Rutgersstichting, tot de opheffing van dit instituut (2003). Hij was de tweede voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor Seksuologie (NVVS) en de eerste secretaris van de Registratiecommissie voor de Registers van de NVVS. Zijn voornaamste interessegebieden zijn: seksuele problemen op de grens van psyche en soma (vaginisme, dyspareunie bij man en vrouw). Hij is (mede)auteur van Seks als probleem (1979, Holland Haarlem), Seksuologie voor de arts (mede)auteur van Seks als probleem (1979, Holland Haarlem), Seksuologie voor de arts (1987, 1992, 1995, Bohn Stafleu van Loghum) en De oorsprong van de wereld; mythen en feiten over het vrouwelijk geslacht (2001, Arbeiderspers). Artikelen en boekbesprekingen van zijn hand verschenen meestal in hetTijdschrift voor Seksuologie.

JM J. Muthert
Dr. Janneke Muthert is theoloog en werkt als universitair docent geestelijke verzorging en godsdienstpsychologie aan de Rijksuniversiteit Groningen, met als aandachtsgebied de geestelijke gezondheidszorg.

JS  J. Scheffer
Jan Scheffer (1948) is psychoanalyticus, werkzaam in de eigen praktijk, en bestuurslid van de Stichting voor Psychoanalyse en Cultuur. Hij heeft een speciale belangstelling voor Shakespeare, in het bijzonder voor de ‘authorship question’ – de vraag wie Shakespeare was.

JSch  J. Schokker, psycholoog
Johan Schokker is psycholoog met een bijzondere belangstelling voor de lacaniaanse psychoanalyse. Hij vertaalde werk van Slavoj Zizek (Het subject en zijn onbehagen (1997), De politiek van het genot (2004)). Samen met Tim Schokker schreef hij een inleiding tot het werk van Jacques Lacan: Extimiteit, Jacques Lacans terugkeer naar Freud (2000).

JU  Dr. J. Ubbels, psychiater
Jaap Ubbels is als (kinder-)psychiater en -psychoanalyticus werkzaam in eigen praktijk. Hij is lid en opleider van de Nederlandse Vereniging voor Psychoanalyse. Hij publiceerde over diverse psychoanalytische onderwerpen.

JV   J. Vandeputte, klinisch psycholoog, psychoanalyticus
Jan Vandeputte is klinisch psycholoog en psychoanalyticus voor kinderen en jeugdigen, als supervisor en consulent verbonden aan de afdelingen Kinder- en Jeugdpsychiatrie en Volwassenpsychiatrie van het UMC te Utrecht.

JvB  Prof. dr. J. van Belzen, psycholoog
J.A. van Belzen promoveerde in Social Wetenschappen, in Geschiedenis, in Wijsbegeerte en in Godsdienstwetenschappen. Hij is gewoon hoogleraar godsdienstpsychologie aan de Universiteit van Amsterdam en publiceerde veel op al deze gebieden.

KL  Mw. dr. K. Libbrecht, psycholoog
Katrien Libbrecht is doctor in de klinische psychologie (Universiteit Gent), was verbonden aan de Universiteit Gent (vakgroep voor psychoanalyse) en aan de Vrije Universiteit Brussel (vakgroep sociale en persoonlijkheidspsychologie), en is momenteel werkzaam als klinisch psycholoog in het Psychiatrisch Centrum Sleidinge, België.katrien.libbrecht@pcsleidinge.be

KN  K. Nijssens
Kristof Nijssens (1981), is als filosoof verbonden aan het Hoger Instituut voor Wijsbegeerte van de Katholieke Universiteit Leuven. Hij werkt aan een doctoraat, waarin hij op zoek gaat naar de mogelijkheden van een hedendaags Spinozisme en laat zich hiervoor inspireren door onder meer Deleuze, Freud en Reich.

LB  Mw. L.W. Brameijer, psychotherapeut en psychoanalytica
Leontine Brameijer is lid van het Nederlands Psychoanalytisch Genootschap. Ze is als stafmedewerker verbonden aan het Nederlands Psychoanalytisch Instituut, en werkzaam in eigen praktijk in Bilthoven. Daarnaast werkt zij aan een biografie van Jeanne Lampl-de Groot.

LN  Ir. L. Nas
Lieuwe Nas studeerde Technische Bedrijfskunde aan de TU Twente. Hij werkt voor Shell, binnenkort in China.

Mdh-M  Mw. M.A. den Hollander-Meersma
Mevrouw M.A. den Hollander-Meersma is werkzaam als psychoanalytica en psychoanalytisch psychotherapeut bij GGZ Groningen (Lentis) en in eigen praktijk te Haren. Zij is voorzitter van de Psychoanalytisch Werkgroep Groningen. Daarnaast geeft zij supervisie en onderwijs aan psychiaters en psychotherapeuten.

MdJ  Mw. M. de Jong
Minke de Jong is psychoanalytica, werkzaam in eigen praktijk.

MDM  Mw. dr. M. Deben-Mager, psychiater
Margit Deben-Mager is psychiater en psychoanalytica, werkzaam in eigen praktijk in Amsterdam. Zij publiceerde op het gebied van feminisme, moederschap, gehechtheidstheorie, mentaliseren en op mentaliseren gebaseerde therapie.

MdW  Dr. M. de Wolf
M. de Wolf is psychoanalyticus, psychoanalytisch psychotherapeut en opleider bij verschillende psychoanalytische opleidingen. Daarnaast is hij hoofdopleider van de psychotherapie opleiding te Amsterdam en lid van de Raad van Bestuur van het Nederlands Psychoanalytisch Instituut.

MH  Dr. M. Hebbrecht, psychiater
Marc Hebbrecht is psychiater-psychotherapeut en psychoanalyticus. Hij is full-member van de Belgische Vereniging voor Psychoanalyse en van de International Psychoanalytical Association. Hij is werkzaam in de psychoanalytische dienst van het UC KU Leuven, campus Kortenberg, en als psychiater verbonden aan het PZ Sancta Maria te Sint-Truiden. Hij is als mede-opleider verbonden aan de postgraduate opleiding in de psychoanalytische psychotherapie van de Katholieke Universiteit te Leuven. Hij is ondervoorzitter van de Vlaamse Vereniging voor Psychoanalytische Psychotherapie.

MJ  M. Janssens, psycholoog-psychotherapeut
Mileen Janssens is psycholoog en werkt als psychotherapeut en psychoanalytica in een privépraktijk in Gent, met kinderen, adolescenten en volwassenen. Ze is kandidaat-lid van de Belgische School voor Psychoanalyse. Ze specialiseerde zich in Frankrijk in autisme en babyobservatie en vertaalde van Pierre Delion Het autistische Kind, de Baby en de Semiotiek (Garant, 2007).

MK  M. Kinet
Mark Kinet is psychiater en (klinisch) psychotherapeut in de Kliniek St Jozef te Pittem en voert een zelfstandige psychoanalytische praktijk te Sint-Marten Latem. Hij is hoofdredacteur van de reeks Psychoanalytisch Actueel, gewezen voorzitter van de Vlaamse Vereniging voor Psychoanalytische Therapie en auteur/redacteur van een dertigtal boeken over psychiatrie, psychotherapie, psychoanalyse en cultuur zie www.markkinet.be.

MP-B  Mw. M. Ploegmakers- Burg
Marian Ploegmakers- Burg is klinisch psycholoog en (kinder)analytica. Zij heeft een eigen praktijk in Amsterdam en is verbonden aan het Amsterdams Instituut voor Gezins- en Relatietherapie. Zij is supervisor voor de NVPA, VKJP, NVRG en NVGP.

MT  Dr. M. Thys
Michel Thys is klinisch psycholoog, psychoanalytisch psychotherapeut, psychoanalyticus en doctor in de filosofie. Hij is werkzaam te Antwerpen in het Centrum voor Geestelijke Gezondheidszorg Andante en in privé praktijk. Hij promoveerde in 2006 aan de Radboud Universiteit Nijmegen op het proefschrift Fascinatie. Een fenomenologisch-psychoanalytische verkenning van het onmenselijke (Boom, 2006). Sinds 2008 is hij hoofdredacteur van hetTijdschrift voor Psychoanalyse. Hij is lid van de Belgische School voor Psychoanalyse, van de Vlaamse Vereniging voor Psychoanalytische Therapie en van de International Society of Psychoanalysis and Philosophy .

MV   M. van Veen
Michel van Veen is psychotherapeut en psychoanalyticus, werkzaam in eigen praktijk in Amsterdam. Daarnaast is hij als docent verbonden aan de Vrije Universiteit in Amsterdam en de RINO Noord Holland.

NN Mw. N.J. Nicolai
Nell eke J. Nicolai is psychiater-psychoanalyticus, verbonden aan de RIAGG Rijnmond en werkzaam in een eigen praktijk, met als focus de gevolgen van seksueel misbruik.

NNo  Mw. N. Noordervliet
Nelleke Noordervliet is schrijfster en publiciste.

OvdH  Prof. dr. O. van der Hart, psycholoog
Prof.dr. Onno van der Hart is honorair hoogleraar psychopathologie van chronische traumatisering, disciplinegroep klinische en gezondheidspsychologie, Universiteit Utrecht, en psycholoog/psychotherapeut bij het Sinaicentrum, Amstelveen. Hij is redacteur van Trauma, Dissociatie en hypnose (2004) en hij schreef samen met Ellert R.S. Nijenhuis en Kathy Steele The haunted self: Structural dissociation and the treatment of chronic traumatization (2006).

PaM  Prof. Dr. P. Moyaert
Paul Moyaert is filosoof en psychoanalyticus (Belgische School voor Psychoanalyse). Ook is hij hoogleraar aan het Hoger Instituut voor Wijsbegeerte van de KU Leuven met als leeropdracht: Grondige vraagstukken in de wijsgerige antropologie.
Hij is auteur van o.a. Ethiek en sublimatie (19962), De mateloosheid van het christendom (20052), Begeren en vereren (2002) , Iconen en beeldverering. Godsdienst als symbolische praktijk (2007), allemaal verschenen bij Boom/Sun, Amsterdam, en van Het ongewone genot van de blinde analyticus. Lacan leest Claudel (Garant 2010) over de positie van de analyticus in de overdracht.

PD  Dr. P. Donders, psycholoog
Peter Donders studeerde Cultuur- en Godsdienstpsychologie in Nijimegen en promoveerde aan de Universiteit Leiden. Zijn proefschrift beschrijft processen van betekenisverlening en zingeving in verhalen van recent gediagnosticeerde kankerpatiënten. Sinds 2006 werkt hij als existentieel therapeut bij het ‘Viken senter for psykiatri og sjelesorg’ in Bardu, Noorwegen.

PL  Dr. P. Luyten, psycholoog
Patrick Luyten is docent bij de afdeling psychologie van de Katholieke Universiteit Leuven. Zijn onderzoeksinteresses richten zich voornamelijk op stoornissen uit het affectieve spectrum, zoals depressie en het chronische vermoeidheidssyndroom en fibromyalgie. Daarnaast is hij ook actief betrokken bij onderzoek naar de behandeling van persoonlijkheidsstoornissen. Hij is ook gastdocentbij de afdeling psychologie van University College London en het Yale Child Study Center, New Haven (USA).

PM  P.E. Maidman, psychiater
Peter E. Maidman, kinder- en jeugdpsychiater, psychoanalyticus, is werkzaam bij het academisch centrum voor kinder- en jeugdpsychiatrie ‘de Bascule’ te Amsterdam.

PN  P. Niers, psycholoog
W.F.A.M. Niers is klinisch-psycholoog en psychoanalyticus. Is lid, opleider en docent van het Nederlands Psychoanalytisch Genootschap en van de Nederlandse Psychoanalytische Groep, en tevens lid en opleider bij de Nederlandse Vereniging voor Psychoanalytische Psychotherapie. Oefent als vrijgevestigde in Zeist een zelfstandige praktijk uit voor psychoanalyse en psychoanalytische psychotherapie. De laatste jaren heeft hij zijn belangstelling voor het werk van W.R. Bion vorm gegeven in voordrachten, artikelen en workshops.

PV  Prof. dr. P. Verhaeghe, psycholoog 

PW  P. Wijts, psycholoog
Paul Wijts is psychoanalyticus en klinisch psycholoog. Hij is tevens lid van de NVPA. Hij is werkzaam als psychoanalyticus en hoofd van de volwassenenzorg Riagg Maastricht. Tevens is hij hoofddocent psychoanalytische psychotherapie bij Rino-Zuid. Hij is voorzitter van de Dutch TFP Association en publiceerde over Transference Focused Psychotherapy.

RB  H.J.  Blom, psychiater, psychoanalyticus i.o.
Rick Blom (1975) is psychiater en psychoanalyticus i.o. bij het NPG, werkzaam bij de Reinier van Arkel groep te ’s-Hertogenbosch.

RJ  R.P.M. Janssen
Rob Janssen is zelfstandig gevestigd te Amsterdam.

RP  Prof. dr. R. Pierloot, psychiater
Prof.dr. R.A. Pierloot is psychiater-psychoanalyticus en emeritus hoogleraar psychiatrie van de Katholieke Universiteit Leuven.

RT  Prof. dr. R.W. Trijsburg †, psycholoog
Prof.dr. R.W. Trijsburg (overleden 2007) was psycholoog-psychoanalyticus en in leven hoogleraar aan de Erasmus universiteit te Rotterdam en aan de UvA te Amsterdam. Hij was onder meer redacteur van het Handboek Integratieve Psychotherapie (Uitgeverij Tijdstroom, Utrecht).

RvG  Mw. R. van Gelderen, socioloog
Regina van Gelderen is sociologe en studeerde aan de Universiteit Leiden en Universiteit van Amsterdam. Zij is psychotherapeute voor volwassenen en verzorgt individuele psychotherapie, relatie-therapie en groepstherapie. Ook is zij psychoanalytica (Nederlandse Vereniging voor Psychoanalyse) met bevoegdheid voor leeranalyses en supervisies. Haar specialisaties zijn tweede generatie oorlogsproblematiek (W.O.II) en relatieproblemen. Zij is tevens supervisor psychodynamisch counselling aan de Utrechtse School voor Bestuurs- en Organisatiewetenschap, Universiteit Utrecht en heeft een vrij gevestigde psychotherapie-, psychoanalyse- en coachings-praktijk in Amsterdam.

RvMdeG  Mw. R. van Mechelen de Goede
Rolien van Mechelen-de Goede is psychoanalytica, zelfstandig gevestigd te Amsterdam: http://www.pac-praktijk.com.

SdJ  B. de Jongh, psycholoog
Bas de Jongh is klinisch-psycholoog en psychotherapeut. Hij is specialist op het gebied van de klinische psychotherapie. De laatste jaren werkt hij als psychodynamisch psychotherapeut en supervisor in zijn privé-praktijk. Daarnaast is hij als docent verbonden aan een psychiatrie-opleiding en binnen het post-master psychotherapie- onderwijs.

SDV  Mw. S. De Vos
Sara De Vos is psychiater en psychoanalytisch psychotherapeut. Zij is lid van de Vlaamse Vereniging voor Psychoanalytische Therapie. Zij werkt in eigen praktijk en in het Psychotherapeutisch Centrum Rustenburg te Brugge.

SL Mw. dr. S. Leibovici, romanist/literatuurwetenschapper
Dr. Solange Leibovici is docente psychoanalytische theorie van literatuur en film bij de vakgroep Literatuurwetenschap van de Universiteit van Amsterdam. Zij heeft over deze onderwerpen zeer veel gepubliceerd in Nederland en daarbuiten. Zij is buitengewoon lid van de Nederlandse Vereniging voor Psychoanalyse en lid van de redactie van het Tijdschrift voor Psychoanalyse.

SS-K  Mw. S. Schmitz-Kooij
Saskia Schmitz-Kooij is psychiater/psychoanalyticus i.o. bij de Nederlandse Vereniging voor Psychoanalyse. Zij is werkzaam in Hengelo (Ov.).

THZ  Mw. Prof. dr. T.H. Zock
Hetty Zock is verbonden aan de Faculteit Godgeleerdheid en Godsdienstwetenschap van de Rijksuniversiteit Groningen als hoogleraar godsdienstpsychologie en als bijzonder hoogleraar geestelijke verzorging namens het KSGV (Kenniscentrum voor levensbeschouwing en geestelijke volksgezondheid). Zij publiceerde o.a. A psychology of ultimate concern, een godsdienstpsychologische analyse van het werk van Erik H. Erikson (Amsterdam/New York: Rodopi, tweede druk 2004). E-mail: t.h.zock@rug.nl.

TVL  Th. Van Lysebetten
Thibault Van Lysebetten is psychiater en psychoanalytisch psychotherapeut, werkzaam in eigen groepspraktijk te Gent en in het psychotherapeutisch centrum Rustenburg te Brugge.

TvS  Dr. A.P.M. van Strien, (kinder- en jeugd)psychiater en psychoanalyticus (voor volwassenen)
Ton van Strien was medisch directeur van een kinderpsychiatrisch centrum en heeft een eigen praktijk voor psychotherapie en psychoanalyse. Promoveerde in 1999 op Empathie. Een kwaliteitscriterium in de psychoanalytische praktijk? Hij is opleider bij de Nederlandse Vereniging voor Psychoanalyse.

VS  Dr. V. Spoormaker, psycholoog

WD  Mw. W.D. Dondorp, onderwijskundig pedagoog, GZ-psycholoog BIG/NIP
Wanda Dondorp is directeur van het Pedagogisch Psychologisch Centrum Heemstede, hoofddocent Academie Analytische Tekentherapie, werkzaam in privépraktijk en geeft lezingen en cursussen o.a. aan de RINO Noord-Holland.

WH  Dr. W. Heuves, psycholoog
Willem Heuves is klinisch-psycholoog en psychoanalyticus (lid IPA en ACP) voor kinderen en volwassenen. Naast een eigen praktijk in Diemen (Amsterdam) is hij werkzaam aan de universiteit Leiden. Hij is opleider en supervisor bij het NPG en de NVPP. Hij publiceert regelmatig over adolescentie en is redacteur van een aantal PSU symposiumbundels.

WiG  Prof. dr. W. Gottschalch †, sociale wetenschapper
Wilfried Gotschalch (1929-2006); geboren in Dresden, Duitsland) moest in 1951 vluchten naar het Westen. Hij studeerde in Berlijn aan de Hochschule für Politik. Na hoogleraarschappen in Berlijn en Bremen werd hij in 1979 benoemd als hoogleraar Andragologie aan de Universiteit van Amsterdam. Later werd hij Honorarprofessor (Faculteit Sozialarbeit / Sozialpädagogik) aan de Technische Universiteit Dresden. Zijn bekendste in het Nederlands vertaalde werk is Sociologie van het zelf – Aspecten van het socialisatieonderzoek (1985, Uitgeverij Boom, Amsterdam).

WJ Dr.  W.B.J. (Wim) Jansen, chirurg in ruste
‘Beter een denkend chirurg dan een snijdend psycholoog.’

WK  W. Keirse
Wouter Keirse is psychiater, psychoanalytisch psychotherapeut en psychoanalyticus. Hij is werkzaam in TG de evenaar te Antwerpen en in privépraktijk te Leuven. Hij is werkend lid bij de Vlaamse Vereniging voor Psychoanalytische Therapie (VVPT) sinds 2005, was bestuurslid bij de VVPT (2007-2011) en is participant bij de Belgische School voor Psychoanalyse sinds 2012.

WL  W. J. Linschoten, psychiater in ruste
W. J. (Willem) Linschoten, Willem Linschoten was lid van het Nederlands Psychoanalytisch Genootschap. Hij denkt, leeft en werkt als de psychoanalyticus die hij is geworden door talent, opleiding en ervaring.

WoG  Dr. W. Gomperts
Wouter Gomperts is psychoanalyticus, klinisch psycholoog en psychotherapeut te Amsterdam.

WS  Prof. dr. W. Schönau
Walter Schönau (1936) is Em. Hoogleraar Duitse letterkunde aan de Rijksuniversteit Groningen, (bijzonder) lid van de NVPA.

WvdB  Prof. dr. W. van den Berg
Willem van den Berg is emeritus hoogleraar (Universiteit van Amsterdam). Hij schreef over de achttiende- en negentiende-eeuwse letterkunde. Laatste publicatie, tezamen met Piet Gerbrandy: Jacob Geel: Onderzoek en phantasie,in twee delen (Verloren, Hilversum 2012). Eerder publiceerde hij, samen met Piet Couttenier, de nieuwe literatuurgeschiedenis van de negentiende eeuw,Alles is taal geworden, Nederlandse literatuur 1800-1900 (Bert Bakker, Amsterdam 2009).

WvH  Prof. dr. W. van Hoorn, historisch psycholoog
Prof.dr. W. van Hoorn studeerde en promoveerde aan de universiteit van Leiden, waar hij ook docent was. Vervolgens werd hij hoogleraar aan de Universiteit van Amsterdam tot aan zijn emeritaat op de leerstoel sociale en individuele verandering. Sedert 1997 is hij tevens honorary professor in het departement psychologie aan de universiteit van Kaapstad (Zuid Afrika). Hij heeft talrijke internationale publicaties op zijn naam staan en in het najaar van 2008 verschijnt een tweede uitgebreide editie van zijn Klein woordenboek van symbolisme en psychoanalyse bij de Vrije Universiteit van Amsterdam.

© www.psychoanalytischwoordenboek.nl

[listauthors]

Verder op psychoanalytischwoordenboek.nl: