Psychoanalytisch Woordenboek

Liefde en Waarheid

Denken & werken vanuit kleiniaans perspectief

Sinds enkele jaren wordt het gedachtegoed van de Oostenrijkse/Britse psychoanalytica Melanie Klein – geworteld in de theorie van Sigmund Freud – door een nieuwe generatie Nederlandse psychoanalytici bestudeerd en gewaardeerd en in de praktijk van het analyseren toegepast. Deze analytici beschouwen de kleiniaanse inzichten als verrijkend, niet alleen voor het werken met patiënten op de analysebank maar ook voor het verlevendigen en op gang houden van het psychoanalytisch discours in Nederland. De theorie vormt een visie waarmee het eigen innerlijk begrepen kan worden, en waarmee betekenis wordt verleend aan allerlei aspecten van onze samenleving en van de ons omringende wereld. Waarheids-liefde is daarbij leidend.

«Met deze indrukwekkende bundel klinische en theoretische hoofdstukken bieden de auteurs de Nederlandse lezer een uitstekende inleiding in het kleiniaans gedachtegoed. Duidelijk wordt hoe begrippen als onbewuste fantasie, overdracht, interpretatie, en tegenoverdracht begrepen kunnen worden vanuit Klein’s vroege observaties van kinderen, en de meer controversiële ideeën rond doodsdrift, reparatie, creativiteit en vrouwelijkheid komen ook aan bod. Dit boek zal een geweldige bron zijn voor psychotherapeuten, academici, en ook voor de geïnteresseerde leek.»

– Dr. john steiner – Leeranalyticus British Psychoanalytical Society, auteur en laureaat van de Sigourney Award

Leontine Brameijer is psychotherapeut en psychoanalytica, opleider bij de NPaV.

Marjolein de Craen  is psychotherapeut en psychoanalytica, lid van de NPaV.

Overige bijdragen van Marly Horsch, Simone Logtenberg, Tinka Prast, Thijs Timmer, Lies Wiersema.

Verder op psychoanalytischwoordenboek.nl: