Auteur: Katrien Libbrecht

 • Verwerping

  Duits: Verwerfung Engels: repudiation or foreclosure Frans: rejet ‘Een verdringing [van de castratie] is iets anders dan een verwerping’ (Freud, 1918b; 6: 544). Lacan heeft Verwerfung vertaald met forclusion en hij noemde dat hét mechanisme van de psychose. In de jaren zeventig van de twintigste eeuw gaf hij de forclusion een centrale plaats binnen de…

 • Subject

  Duits: Subjekt, das Frans: sujet Het subject neemt bij Lacan – aanvankelijk sprak hij van le je – een even centrale plaats in als het ego bij de egopsychologen. Waar deze laatsten zich richten op een versterking van het Ik, beoogt de lacaniaanse analyse het subject als subject van het onbewuste tot spreken te brengen.…

 • Spiegelstadium

  Duits: Spiegelstadium, das Engels: mirror stage Frans: stade du miroir Het jonge kind identificeert zich met zijn beeld in de spiegel (imaginaire identificatie), nog voordat het zichzelf als eenheid kan ervaren. Maar het spiegelstadium is voor Lacan meer dan een ontwikkelingspsychologisch gegeven: het is een essentieel moment in de wording van het subject, namelijk de…

 • Reële

  Duits: Reale, das Frans: réel Naast de symbolische orde en de imaginaire vormt het reële voor Lacan een van de drie bouwstenen van de psychoanalytische ervaring en van de psychische realiteit van elke mens. Het reële kent verschillende invullingen, maar de band met het onmogelijke is altijd aanwezig: het is niet voor te stellen of…