Auteur: Hetty Zock

  • Motivatie

    Duits: Motivation, die Motivatie verwijst binnen de klinische psychologie vooral naar de bereidheid tot het verrichten van een bepaald gedrag. Als therapeutische interventie kent men de binnen de verslavingszorg ontwikkelde motiverende gespreksvoering, die gericht is op het doen toenemen van de motivatie voor behandeling (Miller & Rollnick, 2002). Motivatie wordt hierbij opgevat als de individuele…

  • Terrorisme, religieus

    Duits: Terrorismus, der religiöse Idealisering (van een heilig object of persoon) is een centraal mechanisme in religie en dit verklaart dat veel terroristische bewegingen religieus gemotiveerd zijn. James W. Jones omschrijft religieus terrorisme als ‘het gebruik van geweld, vaak in symbolische maar dodelijke acties, ten dienste van heilige doelen of waarden’ (Jones 2008: 27). Terrorisme…

  • Splitsing of Splijting

    Duits: Spaltung Engels: splitting Frans: clivage, scission Men komt de term veelvuldig tegen in de vroege werken van Freud: in de betekenis van de verdeeldheid in de mens tussen bewust en onbewust. Hij gebruikt voor hetzelfde gegeven ook het beeld van een ander toneel naast of achter het zichtbare (1900a; 2: 506v; brief aan Fliess,…