Tag: Walter Schönau

  • Krenking: Copernicus, Darwin, Freud

    Krenking: Copernicus, Darwin, Freud

    Copernicus had de planeet van de mens uit zijn centrale positie in de kosmos verbannen. Darwin had de mens van zijn bevoorrechte positie in de schepping beroofd. En, alsof de mens hierdoor nog niet genoeg vernederd was, ontnam Freud ons ten slotte de illusie dat we tenminste nog heer en meester over ons eigen innerlijk kunnen zijn. Walter Schönau beschrijft…