Psychoanalytisch Woordenboek

Hoe menselijk is de hedendaagse psychiatrie nog?

Marc Calmeyn pleit voor herziening diagnose en behandeling depressie

depressie is menselijk

Depressie, een epidemie?
Op vier jaar tijd is er een toename van bijna 40% van langdurige burn-outs en depressies. Dat maakte het RIZIV zopas bekend in een nieuw rapport. Verontrustende cijfers. Maar wat is depressie nu echt? Is het zo dat iedereen depressief kan worden? Is er sprake van een depressie van de psychiatrie? En is depressie een ‘epidemie’? Vanuit zijn jarenlange leeswerk en ervaring als psychiater in de klinische praktijk werpt Marc Calmeyn een ander licht op deze en nog andere vragen in zijn boek Depressie is menselijk.

Om tot de kern van depressie te komen, vertrekt Calmeyn vanuit de antropopsychiatrie. Deze denkstroming berust op drie menswetenschappen die niet zonder elkaar kunnen: moderne psychiatrie, psychoanalyse en filosofie. Meer zelfs, antropopsychiatrie kan de hedendaagse psychiatrie een vernieuwende boost geven, met een andere benadering van de DSM-5-classificatie, diagnose en behandeling van psychiatrische aandoeningen.

Depressie: so what?
“De diagnose van depressie wordt soms te veel, maar ook dikwijls te weinig gesteld”, vindt Marc Calmeyn. “Dit boek wil aan deze mistoestand een einde maken. Door de omschrijving van wat depressie in de kern is. Vergeet niet: een depressie gaat diep – zowel voor de persoon zelf als de betrokkenen. Én uiteindelijk ook voor de gemeenschap waarin we leven. Er is dus heel veel aan gelegen om met behandeling en begeleiding een menswaardiger leven mogelijk te maken. Én een menswaardigere maatschappij. Vandaag is dit belangrijker dan ooit.”

Depressie is menselijk wil bijgevolg niet enkel de relevantie van een herziening voor de patiënt, familie en behandelaar aantonen. Het wil ook een ‘uitroepteken’ plaatsen bij de gang van zaken in de huidige psychiatrie betreffende mentale aandoeningen – dus ook depressie.

Marc Calmeyn is psychiater psychoanalyticus. Hij werkt in een psychiatrisch ziekenhuis en in privépraktijk Lelieveld. Hij is baccalaureus in de filosofie en expert bij de Hoge Gezondheidsraad. Hij geeft regelmatig voordrachten in binnen- en buitenland.

Verder op psychoanalytischwoordenboek.nl: