In gesprek met… Douwe Jongbloed


Interview met Douwe Jongbloed door Ad Bolhuis en Michel van Veen. In dit interview wordt ingegaan op het eerste gesprek en het begrip ‘Szenisches Verstehen’. Wat zijn de eerste indrukken, wat gebeurt er tussen psychotherapeut en patiënt en welke hypothese kan de therapeut daaruit destilleren?