Psychoanalytisch Woordenboek

Aanpassing/Adaptatie(f)

  • Duits: Anpassung
  • Engels: adaptation
  • Frans: adaptation

Al of niet aangepast zijn aan de omgeving, niet zozeer in fantasie, maar werkelijk; niet als gehallucineerde wensvervulling maar realiter. Zijn de acties van de analysand aangepast aan de feitelijke omgeving? Bevorderen ze zijn ontplooiing? Hartmann heeft gewezen op het belang van autonome egofuncties die een vitale rol spelen bij de adaptatie. In hoeverre zijn (primair autonome) egofuncties betrokken geraakt in de afweer waardoor de adaptatie is gecompromitteerd? De beantwoording van die vraag impliceert een waardeoordeel en de psychoanalyticus wordt verondersteld (voor)oordelen van morele of maatschappelijke aard te vermijden, neutraal (zie Neutraliteit) te zijn. Zie Alloplastisch/autoplastisch, Egopsychologie en Socialisatie.

Literatuur

Verder op psychoanalytischwoordenboek.nl: