Psychoanalytisch Woordenboek

Accident prone

  • Duits: Unfallneurose
  • Frans: souffrant d’une névrose de destinée

Letterlijk vertaald: geneigd tot ongeluk. Het verschijnsel waarbij mensen zich zich veel ongelukken op de hals halen dat men mag aannemen dat de ongeluksvogel er zelf (onbewust) de hand in heeft. Met name schuldgevoel en zelfbestraffing kunnen eraan ten grondslag liggen, of de wens om bezorgdheid te wekken. Freud spreekt van ‘ongevalsneurotici’ (1920g; 8: 190). Zie Noodlotsneurose.

In het Duits spreekt men tegenwoordig van Unfallgewohnheit of Unfallpersonlichkeit. Daarbij hoort een specifieke psychodynamiek. Het gaat om mensen die vanaf hun kindertijd een diepe wrok koesteren tegen gezagsdragers en die tevens een streng geweten hebben. Het verwikkeld zijn in een ongeval is een aaneenschakeling van rebellie, schuldgevoel en zelfbestraffing. Daarnaast spelen nog andere motieven een rol: verantwoordelijkheid ontlopen, de wens verzorgd te worden en het streven naar financiële schadeloosstelling. [DB]

Literatuur

  • Freud, S. (1920g) ‘Aan gene zijde van het lustprincipe’, Werken 8: 162, 165-218.
Verder op psychoanalytischwoordenboek.nl: