Psychoanalytisch Woordenboek

Afreageren

  • Duits: abreagieren
  • Engels: abreaction
  • Frans: abréaction

Breuer en Freuds oorspronkelijke term voor een emotionele ontlading na de terugkeer in het bewustzijn van een pijnlijke ervaring die tot dan toe verdrongen was. Freud verklaarde dit met behulp van het constantieprincipe: met het ontladen van de buitensporige hoeveelheid posttraumatische emotionele excitatie keert het organisme terug tot de juiste emotionele balans. In beide wereldoorlogen pasten vele clinici “afreageren” veelvuldig toe in de behandeling van acuut getraumatiseerde militairen. Andere clinici beklemtoonden het principe van het opheffen van het gedissocieerde (zie Dissociatie) karakter van traumatische (zie Trauma) herinneringen en hun integratie in het geheel van de persoonlijkheid. Dit principe, dat ook in het werk van Freud terug te vinden is, staat centraal in de moderne fasengerichte traumabehandeling. Het is een curieus gegeven dat sommige hedendaagse clinici die het integratieprincipe aanhangen het – al dan niet in een therapeutische context – herbeleven van traumatische ervaringen blijven aanduiden met abreactions. Zie Catharsis. [OvdH]

Literatuur

  • Hart, O. van der & Brown, P. (1992) Abreaction re-evaluated. Dissociation 5, 127-140.
Verder op psychoanalytischwoordenboek.nl: