Psychoanalytisch Woordenboek

Algebra

  • Duits: Algebra, die

Algebra is een tak van de wiskunde die probleemoplossing nastreeft door manipulatie van symbolen en formules die immers deductief redeneren vergemakkelijken. Zowel Bion als Lacan bedient zich veelvuldig van een mathematische/algebraïsche notatie. Ze beogen zo bij te dragen tot een wetenschappelijke formalisering, met abstracte, ‘lege’ vormen. Psychoanalytische theorie kan door gebruik van deze algebra kernachtig en los van wisselende (temporele of geografische) culturele factoren worden doorgegeven en benut worden voor opleiding. Formules verhinderen bovendien een al te naïef en ‘gezond verstand’-begrip, dat door Lacan beschouwd wordt als een imaginaire zinsbegoocheling. Voor een overzicht van de bioniaanse c.q. lacaniaanse algebra zie respectievelijk Lopez-Corvo (2003, p. xi-xii) en Evans (1996, p. 8). [MK]

Literatuur

  • Evans, D. (1996) An introductory dictionary of Lacanian Psychoanalysis. Routledge, Londen.
  • Lopez-Corvo, R. E. (2003) The dictionary of the work of W.R. Bion. Karnac, Londen/New York, 2005.
Verder op psychoanalytischwoordenboek.nl: