Psychoanalytisch Woordenboek

Anagogische duiding

  • Duits: Anagogische Deutung, die
  • Frans: interprétation anagogique

Geestelijke, zinnebeeldige (Bijbel)uitlegging tot verheffing van toehoorders of lezers. Freud stond daar afwijzend tegenover (1900a; 2: 496; 1914d; 6: 411, 565). De psychoanalytische duiding verschilt daarvan in zoverre dat zij de zaken, vooral de dromen, in eerste instantie herleidt tot hun specifieke en dichtbij-de-grondse inhoud. Zie Hermeneutiek.

Literatuur

  • Freud, S. (1900a) ‘De droomduiding’, Werken 2: 7, 22-582.
  • Freud, S. (1914d) ‘Over de geschiedenis van de psychoanalytische beweging’, Werken 6: 356, 359-416.
Verder op psychoanalytischwoordenboek.nl: