Psychoanalytisch Woordenboek

Anna O.

Haar eigenlijke naam was Bertha Pappenheim (1859-1936). Zij was van november 1880 tot begin juli 1882 patiënte van Josef Breuer, die over haar vertelde aan zijn jongere vriend en aankomende collega Sigmund Freud. Zij noemde de gesprekstherapie met Breuer talking cure en chimney sweeping. Dertien jaar later beschreef Breuer haar casus in Studies over hysterie (Freud & Breuer, 1895d), maar hij vermeldde daar niet dat zijn patiënte, kort na de behandeling door hem, moest worden opgenomen in een psychiatrische kliniek, en dat bij herhaling. Zie de brieven van Freud aan S. Zweig van 2-6-1932, evenals aan Tansley van 20-11-1932. (Forrester & Camaron, 1999). Na haar genezing verhuisde Bertha Pappenheim in 1888 van Wenen naar Frankfurt, waar zij zich zeer verdienstelijk maakte als een van de eerste maatschappelijk werkenden. Voor zover bekend had zij nooit intieme liefdesrelaties.

Literatuur

  • Brentzel, M. (2002) Anna O. Bertha Pappenheim. Biografie. Wallstein Verlag.
  • Forrester, J. & Cameron, L. (1999) ‘“A cure with a defect”. A previously unpublished letter by Freud concerning Anna O’. International Journal of Psycho-Analysis 80, 1929v.
  • Freud, S. & Breuer, J. (1895d) ‘Studies over hysterie’, Werken 1: 414, 438-702.
  • Skues, R.A. (2006) Sigmund Freud and the History of Anna O. Reopening of a Closed Case. Palgrave MacMillan, Basingstoke/New York.
Verder op psychoanalytischwoordenboek.nl: