Psychoanalytisch Woordenboek

Comité, Geheime

  • Duits: Geheimes Komitee
  • Engels: Secret Committee
  • Frans: comité secret

Dit werd in 1912 opgericht op voorstel van Jones na de gerezen moeilijkheden met Jung, Adler en Stekel met als doel het psychoanalytische gedachtegoed zo getrouw mogelijk te behoeden. Zes vooraanstaande volgelingen van Freud maakten er deel van uit en zij droegen allen eenzelfde ring. Vandaar ook de benaming Ring. Tussen Wenen, Berlijn, Boedapest en Londen werden Rundbriefe verzonden, die zijn uitgegeven door Wittenberger & Tögel (1999-2006). Zie de Briefwisselingen. Er ontstonden grote onderlinge spanningen, leden verlieten het Comité, anderen traden toe en ten slotte ging het Comité samenvallen met het bestuur van de IPA. Zie Sachs.

Literatuur

  • Die Rundbriefe des ‘Geheimen Komitees’. G. Wittenberger & C. Tögel (red.). Edition Diskord, Tübingen 1999-2006.
Verder op psychoanalytischwoordenboek.nl: