Psychoanalytisch Woordenboek

Complementaire reeks

  • Duits: Ergänzungsreihe
  • Engels: complemental series

Term die aangeeft dat in de etiologie van de neurose exogene en endogene factoren, erfelijkheid en wederwaardigheden, elkaar aanvullen. De vraag of iets is aangeboren of verworven stelt een vals dilemma. In een concrete casus zal het antwoord moeten luiden: beide, want aanleg én opvoeding dragen hun deel bij. Vergelijk: 1916-17a; 7: 504 en 1939a; 10: 384. Zie Genetisch en Somatische tegemoetkoming.

Literatuur

  • Freud, S. (1916-17a) ‘Colleges inleiding tot de psychoanalyse’, Werken 7: 211, 217-606.
  • Freud, S. (1939a) ‘De man Mozes en de monotheïstische religie. Drie verhandelingen’, Werken 10: 320, 323-442.
Verder op psychoanalytischwoordenboek.nl: