Psychoanalytisch Woordenboek

Dementia paralytica

  • Frans: démence paralytique

Geestelijke aftakeling die ontstaat lang, bijvoorbeeld tien jaar, na een niet of onvoldoende behandelde syfilis. In Freuds tijd waren de mogelijkheden voor behandeling veel beperkter dan nu. In zijn geschriften is hiervan vaak sprake, omdat syfilis destijds een zeer ernstige en veelvoorkomende geslachtsziekte was. Freud was van mening dat die ziekte, zoals bij de vader van Dora, een rol speelde bij de veroorzaking van neurosen.

Literatuur

Verder op psychoanalytischwoordenboek.nl: