Psychoanalytisch Woordenboek

Determinisme

  • Duits: Determinismus, der
  • Frans: déterminisme

De principiële aanname dat alle psychische verschijnselen herleid kunnen worden tot dieperliggende oorzaken. In zijn dynamische denkwijze benadrukt Freud dat psychische verschijnselen “overgedetermineerd” zijn. Tegengesteld aan teleologie. De vraag naar de Aliquis. [JU”>vrije wil is hiermee niet opgelost, maar zeker is dat mensen sterker bepaald zijn dan ze meestal denken. Zie Aliquis. [JU]

Literatuur

Verder op psychoanalytischwoordenboek.nl: