Psychoanalytisch Woordenboek

Double conscience

  • Frans: double conscience

Een term in de Franse psychiatrie, soms door Freud maar vooral door Breuer overgenomen, al verschilden zij met hun collega’s over de verklaring ervan: hoe meer wij ons ‘nu met deze fenomenen bezighielden, des te vaster raakten wij ervan overtuigd dat een splitsing van het bewustzijn, die in de bekende klassieke gevallen als double conscience zo opvalt, op rudimentaire wijze in elke hysterie bestaat en dat de neiging tot deze dissociatie en daarmee ook tot het optreden van abnormale bewustzijnstoestanden, die wij als “hypnoïde” willen samenvatten, het basisfenomeen van deze neurose is’ (Freud & Breuer, 1893a, 1: 449). Zie ook Dynamisch.

Literatuur

  • Freud, S. & Breuer, J. (1893a) ‘Over het psychische mechanisme van hysterische fenomenen. Voorlopige mededeling’, Werken 1: 441-454.
Verder op psychoanalytischwoordenboek.nl: