Psychoanalytisch Woordenboek

Economisch

  • Duits: ökonomisch
  • Frans: économique

Term uit de metapsychologie, die aangeeft dat de psychische processen gedragen worden door een meetbare (drift)energie. In de psychoanalyse betekent iets “economisch” bekijken de vraag stellen: hoeveel energie is daarmee gemoeid? Hoe groot is de excitatie? Zie bijvoorbeeld Freud (1901b; 3: 302n, of 1920g; 8: 165).

Literatuur

  • Freud, S. (1901b) ‘Psychopathologie van het dagelijks leven’, Werken 3: 57, 64-310.
  • Freud, S. (1920g) ‘Aan gene zijde van het lustprincipe’, Werken 8: 162, 165-218.
Verder op psychoanalytischwoordenboek.nl: