Ellis, Henry Havelock


(1859-1939) Engelsman, arts, vooral bekend om zijn Studies in the psychology of sex. Tijdgenoot, maar niet echt een geestverwant van Freud.

Literatuur

  • Grosskurth, P. (1980) Havelock Ellis, a biography. Quartet Books, Londen.