Psychoanalytisch Woordenboek

Erikson, Erik H.

(1902 nabij Frankfurt – 1994 Verenigde Staten) De H. komt van Homburger, naar zijn stiefvader. Hij trok in 1927 naar Wenen, waar hij werkte in de psychoanalytische privéschool, gefinancierd door mevrouw Burlingham. Hij was in analyse met Anna Freud en volgde een analytische opleiding. In 1933 emigreerde hij naar de Verenigde Staten, waar hij – na op andere plaatsen functies vervuld te hebben – in 1960 hoogleraar werd aan Harvard University. Hij bleef praktiseren als psychoanalyticus. Identiteit is zijn thema en basic trust waarschijnlijk zijn bekendste term. Hij was een van de eersten die zich bezighielden met etnopsychoanalyse en hij geldt als grondlegger van de psychohistory door zijn boek over de jonge Luther.

Literatuur

  • Friedman, L.J. (1999) Identity's architect. A biography of Erik H. Erikson. Scribner, New York.
  • Wallerstein, R.S. & Goldberger, L. e.a. (red.) (1998) Ideas and identities: The life and work of Erik H. Erikson. International Universities Press, Madison CT.
Verder op psychoanalytischwoordenboek.nl: