Psychoanalytisch Woordenboek

Federn, Paul

(Wenen 1871 – New York 1950) Huisarts in Wenen vanaf 1901, sloot zich in 1903 aan bij de groep rond Freud. Federn werkte in tegenstelling tot Freud met psychotici en ontwikkelde van daaruit een theorie over het Ik als kern van de persoonlijkheid. Als jood en als sociaaldemocraat moest hij in 1938 voor de nazi's vluchten. Freud gaf hem bij die gelegenheid de notulen (Protokollen) mee van de Weense Psychoanalytische Vereniging, die later zijn uitgegeven door Nunberg en (zoon) Ernst Federn (1962 e.v.).

Literatuur

  • Federn, P. (1952) Egopsychology and the psychoses. Basic Books, New York.
Verder op psychoanalytischwoordenboek.nl: