Psychoanalytisch Woordenboek

Freud, Anna

(Wenen 1895 – Londen 1982) Jongste dochter van Sigmund Freud. Aanvankelijk volgde zij een opleiding tot onderwijzeres en vervolgens werd zij (kinder)analytica. Zij verhuisde met haar vader in 1938 mee van Wenen naar Londen. Vele jaren was zij een leidende figuur in de psychoanalytische beweging; zij droeg met haar geschriften (A. Freud, 1966-1980) bij tot de theorievorming in de psychoanalyse, met name over afweermechanismen, opvoeding en kinderanalyse. Zie ook haar briefwisselingen met Lou Andreas-Salomé en met haar vader.

Literatuur

  • Freud, A. (1966-1980) The writings of Anna Freud. International Universities Press, New York.
  • Young-Bruehl, E. (1988) Anna Freud. A biography. Summit Books, New York.
Verder op psychoanalytischwoordenboek.nl: