Psychoanalytisch Woordenboek

Genetisch

  • Duits: genetisch
  • Frans: génétique

In psychoanalytische context betekent dit woord “naar zijn ontstaansgeschiedenis”. Een genetische duiding (zie Duiden) is dus een duiding die verband legt met het ontstaan in het verleden, hoe het is ontstaan. Wat betreft de verhouding tussen erfelijke (zie Erfelijkheid) aanleg en verworven eigenschappen het volgende. Hoewel vele aanlegfactoren vastgelegd zijn in het DNA dat is opgeslagen in de genen, is het tot expressie komen van genen afhankelijk van de omgeving van de cel of van het organisme als geheel. Een bepaalde vastgestelde erfelijke kwetsbaarheid voor depressie bijvoorbeeld blijkt in de volwassenheid alleen tot evident vaker voorkomen van een depressie te leiden indien er een combinatie is met het geleden hebben van een vroeg verlies. ‘Het zit in de genen’ dient als verklaringsmodel voor gedrag derhalve vermeden te worden. Zie Constitutioneel en Erfelijkheid. [MDM]

Literatuur

Verder op psychoanalytischwoordenboek.nl: