Psychoanalytisch Woordenboek

Geslachtsverschil

  • Duits: Geschlechtsunterschied
  • Engels: gender difference/sex difference
  • Frans: différence entre les sexes

‘Wij […] spreken van mannelijke en vrouwelijke psychische eigenschappen en strevingen, hoewel de geslachtsverschillen strikt genomen geen aanspraak op een speciale psychische typering kunnen maken’ (Freud, 1913j; 6: 271v). Ben ik een man of een vrouw? Val ik op mannen of vrouwen? Ten opzichte hiervan zijn/haar positie bepalen is een essentiële opgave in ieders leven en in iedere psychoanalyse. Juist omdat er altijd sprake is van identificatie met beide ouders, kan dit een hele opgave betekenen. Deze positiebepaling gaat gepaard met de erkenning van het verschil der geslachten (generaties): dat iemand niet behoort tot de generatie van zijn ouders, dat hun problemen, respectievelijk verworvenheden niet de eigen zijn. Of iemand man of vrouw is, wordt bepaald op chromosomaal niveau, op het niveau van de primaire en secundaire geslachtsorganen, en in de beléving van zichzelf als man of vrouw. Zie Gender identity en Verschil der geslachten/generaties.

Literatuur

  • Freud, S. (1913j) ‘Het belang bij de psychoanalyse’, Werken 6: 255, 256-279.
Verder op psychoanalytischwoordenboek.nl: