Psychoanalytisch Woordenboek

Imprint

  • Duits: Prägung, die
  • Frans: imprint

Lacan heeft dit woord overgenomen van Konrad Lorenz. Deze beschreef hoe de eerste indruk bij sommige dieren bepalend was, bijvoorbeeld dat gansjes hem naliepen als hun eerste indruk zijn schoen geweest was. ‘Het vinden van een object is eigenlijk een terugvinden’, schrijft Freud (1905d; 4: 97). De eerste ervaringen zijn van enorm belang en worden – vaak onbewust – opnieuw gezocht. Vandaar de analogie met de observaties bij dieren van Lorenz.

Literatuur

  • Freud, S. (1905d) ‘Drie verhandelingen over de theorie van de seksualiteit’, Werken 4: 9, 15-116.
Verder op psychoanalytischwoordenboek.nl: