Psychoanalytisch Woordenboek

Intrapsychisch

  • Duits: Innerpsychisch

Freud gebruikte deze term niet, maar het ermee bedoelde doortrekt zijn hele werk. De term duidt op datgene wat persoonlijk, privé is, wat in het binnenste huist. Het intrapsychische is een weerspiegeling van het (ooit) interpsychische, interpersoonlijke of interactionele, maar het kan niet worden herleid tot het hier en nu van mensen en relaties. Van wezenlijk belang voor het subject-worden zijn met name de eerste voor het kind belangrijke volwassenen. De beelden en fantasieën over hen zijn opgeslagen in de eigen persoon en kunnen een eigen leven gaan leiden, min of meer afgesplitst van het geheel: zij zijn veelal onbewust. Het naar boven brengen van deze onbewuste delen van de persoon, de persoonlijke sprookjeswereld, is een van de opgaven in een psychoanalyse.

Literatuur

Verder op psychoanalytischwoordenboek.nl: