Psychoanalytisch Woordenboek

Kinderpsychoanalyse

  • Duits: Kinderanalyse, die
  • Frans: psychanalyse infantile

In navolging van Freuds gevalsstudie ‘De Kleine Hans’ (1909b) ontwikkelden drie vrouwen psychoanalyse/psychotherapie/speltherapie met kinderen: dr. Hug-Hellmuth, Melanie Klein en Anna Freud. In de meningsverschillen tussen de twee laatsten koos Freud partij voor zijn dochter, hetgeen vooral in zijn correspondentie met Ernest Jones tot uiting komt. Heden ten dage komen ook in de behandeling van kinderen de tegenoverdracht en de interactie met de analyticus meer ter sprake dan in de begintijd.

Literatuur

  • Freud, S. (1909b) ‘Analyse van de fobie van een vijfjarige jongen [Kleine Hans]’, Werken 4: 428, 431-543.
Verder op psychoanalytischwoordenboek.nl: