Psychoanalytisch Woordenboek

Kleine Hans

  • Duits: kleine Hans, der
  • Frans: Hans (le petit)

Zijn behandeling geldt als de eerste kinderanalyse en werd door Freud beschreven in ‘Analyse van de fobie van een vijfjarige jongen’ (1909b en 1922c). Wij zouden nu van een mediatietherapie spreken: de vader voerde de gesprekken onder supervisie van Freud, die vader en zoon slechts eenmaal voor een consult sprak. De werkelijke naam van Hans luidde Herbert Graf (1903-1973).

Literatuur

  • Dijs, J. e.a. (red.) (2007) Psychoanalytische psychotherapie in de 21ste eeuw. Van Gorcum, Assen.
  • Freud, S. (1909b) ‘Analyse van de fobie van een vijfjarige jongen [Kleine Hans]’, Werken 4: 428, 431-543.
  • Freud, S. (1922c) ‘Postscriptum bij de analyse van Kleine Hans’, Werken 4: 544.
Verder op psychoanalytischwoordenboek.nl: