Psychoanalytisch Woordenboek

Lekenanalyse

  • Duits: Laienanalyse
  • Engels: lay-analysis
  • Frans: lay analysis

Psychoanalyse door niet-artsen. Freud (1926e en 1927a) schreef erover naar aanleiding van het feit dat zijn leerling, niet-arts, Theodor Reik, door een voormalig patiënt was aangeklaagd wegens kwakzalverij. Die aanklacht werd geseponeerd, maar de kwestie werd een heet hangijzer binnen de psychoanalytische beweging. Freud was een overtuigd voorstander van de psychoanalyse door niet-artsen; hij wilde niet dat de psychoanalyse zou worden ingekapseld binnen de medicijnen. Maar velen volgden hem daarin niet. Met name in de Verenigde Staten werd lay-analysis officieel verboden en konden in principe alleen psychiaters volwaardig lid worden van psychoanalytische verenigingen. Intussen is die strijd ook daar ten gunste van lekenanalyse beslecht: het beroep staat open voor “leken”, met name voor psychologen.

Literatuur

  • Freud, S. (1926e) ‘Het vraagstuk van de lekenanalyse. Gesprekken met een onpartijdige’, Werken 9: 272, 276-338.
  • Freud, S. (1927a) ‘Nawoord bij “Het vraagstuk van de lekenanalyse”’, Werken 9: 339-346.
  • Schröter, M. (1996) ‘Zur Frühgeschichte der Laienanalyse. Strukturen eines Kernkonflikts der Freudschule’. Psyche 50, 1127-1175.
  • Wallerstein, R.S. (1999) Lay-analysis: Life inside the controversy. The Analytic Press, Hillsdale NJ.
Verder op psychoanalytischwoordenboek.nl: