Psychoanalytisch Woordenboek

Literatuur

  • Duits: Literatur, die/Dichtung, die
  • Frans: littérature

De psychoanalytische literatuurbeschouwing is gebaseerd op de aanname dat er naast de bewuste communicatie ook sprake is van onbewuste. De klassieke freudiaanse literatuurbeschouwers schrijven vooral over de onbewuste drijfveren bij literaire personages en auteurs. De aandacht concentreert zich hierbij in het bijzonder op de oedipale constellatie. Zij benaderen de tekst min of meer als een symptoom. Met de ontwikkeling van de psychoanalyse komen ook preoedipale aspecten in beeld, evenals andere onbewuste processen zoals de interactie tussen de tekst en de lezer, de reader response.

Literatuur

  • Hillenaar, H. & Schönau, W. (2004) Tekst en psyche. Psychoanalytische tekstinterpretatie in de praktijk. Boom, Amsterdam.
Verder op psychoanalytischwoordenboek.nl: