Psychoanalytisch Woordenboek

Manifeste inhoud (van de droom)

  • Duits: Manifeste Inhalt, der
  • Frans: contenu manifeste (du rêve)

De droom zoals de dromer hem zich herinnert en vertelt. Freud stelt de manifeste en de latente droominhoud tegenover elkaar (1900a; 2: 149). Naar zijn mening mag de manifeste droom niet het uitgangspunt voor de psychoanalytische duiding vormen, maar moet de analysand om bij de latente betekenis te komen, associëren bij de afzonderlijke delen van de manifeste droom. Deze ziet Freud namelijk als verhullend en misleidend. De huidige psychoanalytische theorie kent een grotere waarde toe aan de manifeste droom dan Freud doet, hoewel voor een analyticus nog steeds geldt dat het verstandig is om te laten associëren bij elementen van de droom. Het manifeste verhaal heeft weliswaar altijd ook een verhullend karakter, maar als men het eenmaal ziet, blijkt het latente ín het manifeste te staan.

Literatuur

  • Freud, S. (1900a) ‘De droomduiding’, Werken 2: 7, 22-582.
  • Stroeken, H. (2005) Dromen. Brein en betekenis. Boom, Amsterdam
Verder op psychoanalytischwoordenboek.nl: