Psychoanalytisch Woordenboek

Mentale representatie

  • Duits: Psychische Repräsentanz, die
  • Frans: représentation mentale

Dankzij de internalisering kan het kind zelf voorstellingen gaan genereren, zoals de verzorger dat oorspronkelijk deed. Met mentale representatie wordt in de regel het proces zelf bedoeld, namelijk het genereren van voorstellingen. Het proces van mentale representatie is een noodzakelijke voorwaarde om te kunnen gaan mentaliseren. Mentale representatie stoornis is de stoornis waarbij geïsoleerde, niet-geïntegreerde, incompatibele mentale representaties een pathogene invloed uitoefenen, die geharmoniseerd kunnen worden door interpretaties in een psychoanalytische behandeling. Dit betreft neurotische stoornissen met grotendeels onbewuste psychische conflicten. [AVP]

Literatuur

Verder op psychoanalytischwoordenboek.nl: