Psychoanalytisch Woordenboek

Nederlandse Vereniging voor Psychoanalyse (NVPA)

De psychoanalyse vond in Nederland betrekkelijk vroeg gehoor (1914d; 6: 384 en noot 50). Dit is de oudste en grootste psychoanalytische vereniging van Nederland, gevestigd in Amsterdam, opgericht in 1917, door dertien mannelijke medici, de zevende tak van de Internationale Psychoanalytische Associatie (IPA). Aantal (kandidaat-) leden, onder wie uiteraard niet-medici en vrouwen, bedraagt ongeveer 270. Men kan de de verspreiding van het psychoanalytische gedachtegoed in Nederland goed volgen aan de hand van de geschiedenis van de uitgaven van Freuds geschriften in vertaling (Greven, 2006).

Literatuur

  • Freud, S. (1914d) ‘Over de geschiedenis van de psychoanalytische beweging’, Werken 6: 356, 359-416.
  • Greven, E. (2006) Freud uitgeven. Boom, Amsterdam.
Verder op psychoanalytischwoordenboek.nl: