Psychoanalytisch Woordenboek

Nietzsche, Friedrich

(1844-1900) Duits filosoof. Bij hem vindt men ideeën die later bij Freud voorkomen. Indien Freud door hem beïnvloed werd, kwam dit niet door het lezen van zijn werken (1914d; 6: 367; 1925d; 9: 124), maar doordat Nietzsches ideeën her en der ter sprake kwamen.

Literatuur

  • Freud, S. (1914d) ‘Over de geschiedenis van de psychoanalytische beweging’, Werken 6: 356, 359-416.
  • Freud, S. (1925d) ‘Zelfportret’, Werken 9: 75, 78-134.
  • Gasser, R. (1997) Nietzsche und Freud. Walter de Gruyter, Berlijn.
  • Gödde, G. (1999) Traditionslinien des “Unbewußten”. Schopenhauer – Nietzsche – Freud. Edition Diskord, Tübingen.
  • Lehrer, R. (1995) Nietzsche's presence in Freud's life and thought. On the origins of a psychology of dynamic unconscious mental functioning. State University of New York Press, New York.
Verder op psychoanalytischwoordenboek.nl: