Psychoanalytisch Woordenboek

Partieel object

  • Duits: Partialobjekt
  • Engels: part-object
  • Frans: objet partiel

Een door de partiële driften nagestreefd type object, zonder dat een persoon in zijn geheel als liefdesobject wordt genomen. Het betreft in hoofdzaak (fantasieën over) lichaamsdelen (borst, excrementen, penis) of wat daarvoor staat, bijvoorbeeld een hooggehakte schoen. Partiële objecten spelen een essentiële rol in het fetisjisme en men kan zeggen bij de perversie in het algemeen. In de gewone ontwikkeling blijven deelobjecten belangrijk, maar als delen van het geheel, ten slotte geordend in de context van de genitale liefde. ‘De verdere ontwikkeling heeft, om het zo bondig mogelijk uit te drukken, twee doelen: ten eerste het opgeven van de auto-erotiek, het weer verruilen van het object aan het eigen lichaam voor een vreemd object, en ten tweede de unificatie van de verschillende objecten van elke drift, hun vervanging door één object’ (Freud, 1916-17a; 7: 487).

Literatuur

  • Freud, S. (1916-17a) ‘Colleges inleiding tot de psychoanalyse’, Werken 7: 211, 217-606.
Verder op psychoanalytischwoordenboek.nl: