Psychoanalytisch Woordenboek

Polymorf pervers

  • Duits: polymorph-pervers
  • Frans: polymorphe pervers

Gericht op het verkrijgen van lust via partiële driften en objecten. Zolang de dammen van schaamte, walging en moraal nog niet afgebouwd zijn, kan het kind alle kanten op. De aanleg is polymorf pervers en het kind wordt door de opvoeding geleidelijk aan ´genormaliseerd´ (Freud, 1905d; 4: 69). Dat wil zeggen dat de seksualiteit in de loop van de opvoeding onder het primaat van de genitale seksualiteit wordt gebracht.

Literatuur

  • Freud, S. (1905d) ‘Drie verhandelingen over de theorie van de seksualiteit’, Werken 4: 9, 15-116.
Verder op psychoanalytischwoordenboek.nl: