Psychoanalytisch Woordenboek

Psychische realiteit

  • Duits: Realität, die psychische
  • Frans: réalité psychique

Een samenhangend hoewel niet per se harmonisch geheel in de psyche, dat in hoofdzaak bestaat uit onbewuste wensen en daarmee samenhangende fantasieën. ‘Ook deze [psychische producties] bezitten een soort van realiteit; de patiënt heeft zulke fantasieën geschapen en dit feit heeft weinig minder betekenis voor zijn neurose dan wanneer hij de inhoud van deze fantasieën werkelijk beleefd zou hebben. Deze fantasieën bezitten psychische en geen materiële realiteit, en allengs leren wij inzien dat in de wereld van de neurosen de psychische realiteit de doorslag geeft’ (Freud, 1916-17a; 7: 523).

Literatuur

  • Freud, S. (1916-17a) ‘Colleges inleiding tot de psychoanalyse’, Werken 7: 211, 217-606.
  • Mooij, A. (2006) De psychische realiteit. Over psychiatrie als geesteswetenschap. Boom, Amsterdam.
Verder op psychoanalytischwoordenboek.nl: