Psychoanalytisch Woordenboek

Psychose

  • Duits: Psychose, die
  • Frans: psychose

Elk toestandsbeeld uit de psychiatrie dat wordt gekenmerkt door wanen, hallucinaties of sterk gedesoriënteerd gedrag. De term psychose wordt ook gebruikt als naam voor een bepaald ziektebeeld, bijvoorbeeld manisch-depressieve psychose. De meeste patiënten met manisch-depressieve psychose vertonen echter geen psychotische symptomen, zodat zij weliswaar binnen het psychiatrisch spraakgebruik een psychose hebben zonder echter psychotisch te zijn. Voor Freuds opvatting over een mogelijke psychoanalytische behandeling zie 1916-17a; 7: 424. Zie Psychotische deel van de persoonlijkheid. [GZ]

Literatuur

  • Freud, S. (1916-17a) ‘Colleges inleiding tot de psychoanalyse’, Werken 7: 211, 217-606.
Verder op psychoanalytischwoordenboek.nl: