Psychoanalytisch Woordenboek

Sadomasochisme

  • Frans: sado-masochisme

De vermenging van plezier en pijn: dit kan zich richten tegen anderen of tegen de persoon zelf. In het eerste geval spreekt men van sadisme, in het tweede van masochisme. Gewoonlijk komen ze samen voor. Freud wijst erop dat sadisme kan omslaan in masochisme onder invloed van schuldgevoel: iemand kan zich sadistisch tegen zichzelf gedragen onder invloed van een wreed Boven-Ik.

Literatuur

Verder op psychoanalytischwoordenboek.nl: