Psychoanalytisch Woordenboek

Succesneurose

  • Duits: Scheitern am Erfolg
  • Engels: wrecked by success

Freud besteedde een verhandeling aan mensen die stranden op het succes (1916d). Het gaat in de eerste plaats om mensen die meer succes behalen dan hun ouders en dat (onbewust) beleven als onsolidair. Dit kan zo veel schuldgevoel opleveren, dat zij hun eigen succes tenietdoen en/of wegzinken in een depressie. Zie ook Masochisme en Negatieve therapeutische reactie.

Literatuur

  • Freud, S. (1916d) ‘Enkele karaktertypen uit de psychoanalytische praktijk’, Werken 7: 186, 188-210.
Verder op psychoanalytischwoordenboek.nl: