Psychoanalytisch Woordenboek

Waan(denkbeeld)

  • Duits: Wahn
  • Engels: delusion
  • Frans: délire

Oncorrigeerbare – althans zolang de waan floreert – fout in de beoordeling van de werkelijkheid, welke laatste daarbij wordt vervangen door een fantasie. Met name in de paranoia worden waandenkbeelden tot een systeem. Psychoanalytisch gezien is het een afweer, namelijk om feitelijke gegevens buiten het bewustzijn te houden en tevens een poging tot genezing. Een mooie illustratie, die niet komt uit de pathologische sfeer, vormt Freuds studie over de roman van W. Jensen, Gradiva (1907a).

Literatuur

  • Freud, S. (1907a) ‘De waan en de dromen in Gradiva van W. Jensen’, Werken 4: 258, 262-334.
Verder op psychoanalytischwoordenboek.nl: