Yavis


  • Frans: Yavis

Dit is een afkorting van young, attractive, verbal, intelligent, successful (of social). Yavis staat tegenover Hound, hetgeen een afkorting is van: homely, old, ugly, non-successful, dull. Deze termen worden gebruikt in het kader van een verwijt aan de psychoanalyse – en aan de psychotherapie in het algemeen – dat zij zich te veel zou richten op mensen met luxeproblemen, die toch al niets tekortkomen: de Yavis.

Literatuur