Auteur: Henk Hillenaar

  • Metafoor/metonymie

    Duits: Metapher, die/Metonymie, die Frans: métaphore/métonymie Van het Griekse metafora = overdracht (van betekenis) en van het Griekse metonomia = verandering van naam. Termen die oorspronkelijk verwijzen naar “beeldspraak”: naar stijlfiguren waarin woorden door andere woorden worden vervangen wegens de gelijkenis tussen beide (de kameel wordt metaforisch ‘het schip van de woestijn’) of wegens nabijheid…

  • Hermeneutiek

    Duits: Hermeneutik, die Frans: herméneutique Is de theorie van het interpreteren van teksten, om daarvan de verschillende – vaak verborgen – betekenissen in verleden en heden te bepalen. Oorspronkelijk een techniek om Bijbelteksten te verklaren, duidt dit begrip nu op allerlei methoden waarmee taaluitingen, met name literatuur en wetenschap, verhelderd worden. Onderscheid wordt gemaakt tussen,…