Psychoanalytisch Woordenboek

Prof. dr. J. Derksen, psycholoog [JD]

Prof. Dr. J.J.L. Derksen (1953) studeerde na de middelbare school af aan de School voor de Journalistiek te Utrecht. Vervolgens studeerde hij psychologie en sociologie aan de Universiteit van Nijmegen. In 1978 studeerde hij af in de klinische psychologie. In 1983 promoveerde hij op een studie naar indicatiestelling voor psychotherapie. Sinds die tijd werkt hij half time aan de Sectie Klinische Psychologie van de Nijmeegse universiteit, momenteel in de functie van Universitair Hoofddocent Psychodiagnostiek. Hij is BIG geregistreerd klinisch psycholoog. Hij is hoofddocent voor diverse landelijke opleidingscentra (SPON Nijmegen, RINO Zuid, RINO Noord) voor de gezondheidszorg psycholoog en de klinisch psycholoog. Met name doceert hij hier psychodiagnostiek en psychoanalytische psychotherapie. Hij gaf ook jaren les in een specialistische cursus psychopathologie en psychodiagnostiek voor forensisch psychologen. Hij is beëdigd als vast gerechtelijk deskundige. Naast zijn universitaire werk is hij in 1978 een praktijk gestart in de eerstelijns gezondheidszorg. In deze gecombineerde eerstelijns en psychotherapiepraktijk werken momenteel een vijftiental collega’s. Voorts heeft hij een postdoctoraal opleidingscentrum opgericht en een uitgeverij voor psychologische testmaterialen. Sinds 1998 is hij werkzaam aan de Vrije Universiteit van Brussel en doceert hier psychodynamische psychotherapie. Momenteel is hij hier gewoon hoogleraar. In zijn opleiding tot psychotherapeut heeft hij zowel een cognitief-gedragstherapeutische als een (klassieke) psychoanalytische opleiding gehad. Hij is lid en supervisor van de Nederlandse Verenging voor Psychoanalytische Psychotherapie. Hij is supervisor psychodiagnostiek van het NIP. In zijn wetenschappelijk werk heeft hij zich jarenlang bezig gehouden met persoonlijkheidsstoornissen en publiceerde hierover nationaal en internationaal. Hetzelfde geldt voor diverse psychologische tests zoals de MMPI-2, de MMPI-A en de Bar-On Eq-i. Over deze onderwerpen geeft hij wereldwijd lezingen en workshops. Over de diverse klinische psychologische onderwerpen publiceerde hij alleen of in samenwerking met anderen meer dan 30 boeken en meer dan 200 artikelen. Voorts publiceerde hij enkele jaren lang columns over het klinisch psychologisch praktijkwerk in dagblad De Gelderlander. Voor NRC Handelsblad schrijft hij met enige regelmaat bijdragen b.v. recentelijk over narcistische stoornissen die bij topmanagers en toppolitici voorkomen. Recentelijk was hij de medeoprichter van het Centrum voor Psychodiagnostiek. Hierin werken ervaren psychiaters en klinische psychologen samen op het terrein van de psychodiagnostiek in het forensische veld. Recent boek: Zijn we wel narcistisch genoeg? Over het ontstaan van onze lentecultuur als gevolg van gewijzigde vroegkinderlijke condities, Nijmegen: PEN Tests Publisher, 2007. Isbn: 9789080570641.

Posts op deze website door J.J.L. Derksen:

Karakterneurose

Duits: Charakterneurose, die Engels: character neurosis Frans: névrose caractérielle
Psychopathologische toestand waarbij weinig of geen symptomen bestaan en waarvan de kern gelegen is in het karakter zelf. De karakterstoornis komt in plaats van de symptomen. Karaktertrekken zijn stabieler dan symptomen; …

Lees verder →

Indicatiestelling

Duits: Indikation Engels: assessment for psychoanalysis/psychoanalytic psychothe�rapy Frans: indication
Het eerste contact dat voorafgaat aan een mogelijke psychoanalytische behandeling. Deze eerste gesprekken dienen ertoe de descriptieve, structurele en dynamische aspecten van de persoon en zijn of haar problemen te exploreren. …

Lees verder →

Groepstherapie

Duits: Gruppentherapie, die Frans: thérapie de groupe
Veel psychoanalytici doen groepstherapieën: de setting is een groep, maar de techniek van de groepstherapeut en de theorie van waaruit wordt gewerkt is psychoanalytisch. Freud werkte uitsluitend met individuen, en de settings van een …

Lees verder →

Verder op psychoanalytischwoordenboek.nl: