Psychoanalytisch Woordenboek

Actieve techniek

  • Duits: aktive Technik
  • Frans: technique active

Het geheel van door Ferenczi aanbevolen methoden om stagnaties in de behandeling, met name in de vrije associatie, op te heffen of traumata (zie Trauma) uit de vroege moeder-kindrelatie opnieuw emotioneel te doen beleven en daardoor te verwerken. Ferenczi wilde vooral duidelijk laten voelen dat hij anders was dan de traumatiserende ouderfiguur. Aanvankelijk sloot hij aan bij ideeën van Freud (1919a; 8: 52), later leidden zijn technische experimenten tot controverses. Het boek dat hij aan het einde van zijn leven in 1932 schreef (Ferenczi, 1988) was mede bedoeld als antwoord op de gerezen kritiek, namelijk dat hij zijn patiënten verwende en hun de moederlijke zorg probeerde te geven die hijzelf tekortgekomen was.

Literatuur

  • Ferenczi, S. (1988) Ohne Sympathie keine Heilung. Das klinische Tagebuch von 1932. S. Fischer, Frankfurt am Main. Engelse uitgave: J. Dupont (red.) (1990) The clinical diary of Sándor Ferenczi. Norwald University Press, Cambridge MA.
  • Freud, S. (1919a) ‘Wegen van de psychoanalytische therapie’, Werken 8: 48, 50-58.
Verder op psychoanalytischwoordenboek.nl: