Psychoanalytisch Woordenboek

Alfafunctie

  • Duits: Alpha-Funktion, die
  • Engels: alphafunction
  • Frans: fonction alpha

Deze abstracte term die van Bion afkomstig is, verwijst naar de capaciteit om ruwe, zintuiglijke gewaarwordingen om te zetten in alfa-elementen en aldus de psyche te voorzien van materiaal waaruit de droomgedachten gecreëerd worden. De contactbarrière, de locus tussen bewuste en onbewuste, functioneert als een soort permeabele membraan die gevormd wordt door de aanvoer van alfa-elementen. Anderzijds verwijst de alfafunctie ook naar het proces van de normale projectieve identificatie waarbij het kind primitieve affectieve ervaringen en zintuiglijke indrukken op de moeder overdraagt. De moeder ontvangt deze indrukken in een toestand van rêverie om ze daarna in een psychisch verteerbare vorm aan het kind terug te geven. De primitieve affectieve ervaring van het kind is dan gematigd, bewerkt en voorzien van betekenis. [MH]

Literatuur

Verder op psychoanalytischwoordenboek.nl: