Psychoanalytisch Woordenboek

Almacht van het denken

  • Duits: Allmacht der Gedanken
  • Engels: Omnipotence of thoughts

Een magische voorstelling die Freud voor het eerst op het spoor kwam bij de dwangneurotische Rattenman (Freud, 1909 d). Als deze iemand dood wenste, was dat voor zijn (schuld– en angst)gevoel hetzelfde als iemand daadwerkelijk doodmaken. In de magische wereld van het kind zijn fantasieën werkelijkheden. Freud zag in het magische handelen van de dwangneuroticus overeenkomst met religieuze rituelen (Freud, 1907 b en 1912-13 a, 6: 86 v).

Literatuur
1. Freud, S. (1907 b) ‘Dwanghandelingen en godsdienstoefeningen’, Werken 4: 335, 337-345.
2. Freud, S. (1909 d) ‘Opmerkingen over een geval van dwangneurose’ [De ‘Rattenman’], Werken 5: 11, 14-82.
3. Freud, S. (1912-13 a) ‘Totem en taboe’, Werken 6: 11, 15-167.

Verder op psychoanalytischwoordenboek.nl: